Asekantsler: nii karmid alkopiirangud jäid arusaamatuks

Justiitsministeeriumi asekantsler Kai Härmand.

FOTO: Peeter Langovits

Justiitsministeeriumi asekantsleri Kai Härmandi sõnul jäi neile arusaamatuks, miks ei kaalunud sotsiaalministeerium leebemaid võimalusi, näiteks sotsiaalkampaaniad, vaid eelistas väga karme piiranuid nii alkoholi müügile kui ka reklaamile. Avaldame muutmata kujul Kai Härmandi põhjenduse, miks jättis justiitsministeerium kooskõlastamata alkholi- ja reklaamiseaduse eelnõu.

Valitud meetmete ja piirangute puhul ei selgu, miks on valitud just sellised meetmed ja piirangud ning miks eesmärke ei ole võimalik saavutada teistsuguste lahenduste kaudu, mis ei pruugi endas kätkeda üldse seaduse muudatusi, vaid võivad olla nii-öelda pehmed meetmed, näiteks sotsiaalkampaaniad. Samuti oleks tulnud eelnevalt analüüsida, miks ei ole eesmärki suudetud saavutada juba kehtivate piirangute kaudu või veel jõustumata seaduse muudatuste kaudu nagu järkjärguliselt tõusev alkoholiaktsiis.

Tulenevalt sellest, et valitud lahenduste vajalikkus ei ole tõendatud, seab Justiitsministeerium kahtluse alla ka meetmete põhiseaduspärasuse. Nimelt on põhiseaduspärasuse analüüsimiseks vajalik muu hulgas ära näidata, et taotletavat eesmärki ei ole võimalik saavutada mõne muu ühiskonda vähem koormava lahenduse abil, st mõne meetme abil, mille abil oleks võimalik saavutada küll sama eesmärk, kuid mis paneks isikutele vähem kohustusi, tooks kaasa väiksemaid kulutusi jne.

Hea õigusloome tava kohaselt oleks eelnõule pidanud eelnema väljatöötamiskavatsus, mis oleks sisaldanud muu hulgas erinevaid kaalutud lahendusvariante ja nende mõjude analüüsi. Väljatöötamiskavatsuse koostamine oleks tõenäoliselt taganud eelnõu probleemkohtade eelneva lahendamise ja seega hoidnud kokku eelnõu menetlemisele kuluvat aega. Sotsiaalministeerium on tuginenud valitud lahenduste põhistamisel asjaolule, et eelnevalt on koostatud alkoholipoliitika roheline raamat. Justiitsministeeriumi seisukoha kohaselt ei vabasta see väljatöötamiskavatsuse koostamisest. Seda seetõttu, et rohelise raamatu eesmärk on pigem ergutada ühiskonnas arutelu ning kaardistada osapoolte arvamused ja hoiakud, kuid erinevate võimalike lahenduste kaalumist rohelises raamatus ei sisaldu.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back