Lugeja küsib: miks rohelise energia tarbimise eest peab tasuma taastuvenergia kulusid?

Päikesepaneelid.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

«Kas kuskil on selgitatud, et miks klient, kes on valinud vabaturult 100 protsenti rohelise energia tarbimise paketi, peab Elektrilevile tasuma taastuvenergia kulusid?» soovib lugeja teada.

Vastab Elektrilevi OÜ kommunikatsioonispetsialist Maret Reinumägi.

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootmist Eestis. Taastuvenergia tasu arvutab ja avalikustab igaks aastaks põhivõrguettevõtja Elering. Tasu kogumine elektritarbijatelt ja Eleringile kandmine on jaotusvõrguettevõtjate sh Elektrilevi ülesanne.

Taastuvenergia tasu arvutab elektrituruseaduse ja kinnitatud metoodika kohaselt süsteemihaldur ja põhivõrguettevõtja Elering. Tasu arvutamise aluseks on hinnang järgmisel kalendriaastal taastuvenergia toetusteks makstava summa ja tarbitava võrguteenuse kohta.

Elering maksab kõigilt elektritarbijatelt kogutud taastuvenergia tasust toetust taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil elektrienergiat tootvatele ettevõtetele. Taastuvenergia toetust makstakse vastavalt sellele, kui suur on toodetud taastuvenergia kogus.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles