Tasub teada: kuidas liiguvad riigipüha eel rahalaevad
Täiendatud kl 15:08

Swedbanki internetipank

FOTO: Kaarel Tigas / Õhtuleht

Seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga 24. veebruaril paluvad pangad tähelepanu pöörata maksete tegemise ajale.

SEB pank

Pangasisesed arveldused

Kõik SEB pangasisesed maksed jõuavad ka pühade ajal saaja kontole üldjuhul kohe, kuid mitte hiljem kui ühe tunni jooksul.

Euroopa maksed

23. ja 24.veebruaril toimuvad Euroopa maksed tavapärasel viisil.

Välismaksed

Lühendatud tööpäeva tõttu palub pank 23. veebruaril pöörata tähelepanu välismakse tegemise kellaajale. 24. veebruaril välisarveldusi ei toimu.

Arvelduste tähtajad

23. veebruaril tehtud välismaksed edastatakse saaja panka ja/või korrespondentpanka järgmise ajakava kohaselt:

  • tavamakse (v.a Euroopa makse) edastatakse 26.veebruaril;
  • kiirmakse, mis tehakse hiljemalt kell 11, edastatakse 25. veebruaril; pärast kella 11 tehtud makse edastatakse 26. veebruaril;
  • ekspressmakse ja SEB grupi sisese makse, mis tehakse hiljemalt kell 11, edastatakse samal päeval; pärast kella 11 edastatakse 25. veebruaril.

SEB juhib tähelepanu, et Euroopa maksed edastatakse juhul, kui maksejuhis on korrektselt sisestatud. Makseid tühistada Eesti puhkepäevadel ei saa.

Arveldused Eesti ja rahvusvaheliste väärtpaberitega

24. veebruaril arveldusi väärtpaberitega (aktsiad, võlakirjad ja fondiosakud, sh pensionifondid) ei toimu. Pank soovitab pühade ajal tehtavad ülekanded kavandada varakult ja võimaluse korral kasutada pangasisest arveldamist.

Swedbank

Riigisisesed arveldused

23.02. alates kell 16 kontoris ja 16.30 elektroonilistes pangakanalites ning 24.02. panka jõudnud siseriiklikud maksed edastatakse saaja panka järgmisel pangapäeval ehk 25.02. Pangasisesed maksed liiguvad tavapäraselt.

Välisarveldused

23.02. tehtud ekspressmaksed, Euroopa kiirmaksed ja Swedbanki grupi sisesed maksed edastatakse saaja- või korrespondentpanka samal pangapäeval (23.02.), kiirmaksed ja Euroopa maksed järgmisel pangapäeval (25.02.) ja tavamaksed ülejärgmisel pangapäeval (26.02.).

24.02. välismaksed ei liigu ja edastatakse vastavalt makse tüübile saaja või korrespondentpanka järgmisel (25.02.2016) või ülejärgmisel (26.02.2016) pangapäeval.

24.02. panka laekunud nii siseriiklikud kui ka välislaekumised kantakse klientide kontodele 25.02.

Danske Bank

Välismaksed võetakse täitmiseks samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on saabunud panka:

  • 23. veebruaril enne kella 14, kiir-, ülikiir- ja EU-maksekorraldus enne kella 12 ning grupisisene makse enne kella 16.

Sõltuvalt välismakse tüübist määratakse maksele väärtuspäev alljärgnevalt:

  • ülikiirmaksekorraldus ja grupisisene makse – 23.02.
  • kiirmaksekorraldus ja EU-makse – 25.02.
  • tavaline makse – 26.02.

Siseriiklikud maksed võetakse täitmiseks ja edastatakse saaja panka samal päeval, kui maksekorraldus on saabunud panka 23. veebruaril enne kella 16.30, kiirmakse enne kella 17.

24. veebruar on puhkepäev ja pankadevahelisi siseriiklikke arveldusi ei toimu. Maksed edastatakse saaja panka 25. veebruaril.

Nordea Bank

Pangasisesed maksed

Kõik Nordea Eesti-sisesed maksed jõuavad 24. veebruaril saaja kontole üldjuhul kohe, kuid mitte hiljem kui ühe tunni jooksul. 24. veebruaril teostatud tehingud kajastatakse konto väljavõttel järgmise pangapäeva kuupäevaga (25. veebruar).

Euromaksed

24. veebruaril panka laekunud maksekorraldused edastatakse 25. veebruaril. Samuti edastatakse Eesti-sisesed kiirmaksed saaja panka 25. veebruaril.

Välismaksed 

Välismakseid 24. veebruaril ei töödelda. Välismakse väärtuspäev nihkub ühe päeva võrra edasi.

DNB Pank

23. veebruaril võetakse vastu samal pangapäeval teostamiseks ekspressmaksed (EUR, USD), kui need on esitatud panka 23. veebruaril enne kella 14. 

23. veebruaril võetakse vastu järgmisel pangapäeval (25.02.) teostamiseks kiirmaksed, kui need on esitatud panka 23. veebruaril enne kella 14.

Siseriiklikud maksed liiguvad 23. veebruaril kuni kella 17, kui maksed on esitatud DNB Panga internetipanga vahendusel või kontori lahtioleku ajal.

LHV Pank

Euromakseid ning Trader ja Broker kontode vahelisi makseid vahendatakse 23. veebruaril kuni kella 15.

24. veebruaril välismakseid ei tehta ja Trader/Broker makseid saab teha kuni kella 14.

Pank palub arvestada, et riigipüha tõttu pikeneb maksete laekumise aeg vaba päeva võrra. LHV järelmaksu ja väikelaenu klienditugi töötab 24. veebruaril tavapärastel aegadel, kell 9–21.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back