Rõivas: võiks piirata kaheliitriste õllepudelite levikut

Taavi Rõivas

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Peaminister Taavi Rõivase hinnangul võiks kaaluda  suurtes pudelites õllele  kõrgema aktsiisi kehtestamist, kuid kahtleb, kas on mõistlik nõuda poodidelt läbipaistmatute vaheseinte ehitamist viinaosakonna ümber. Pikemalt loe peaministri seisukohti Lääne Elust.

Miks te olete alkoholi reklaami- ja müügipiirangute vastu?

Ma ei saa küsimusest aru. Mina olin sotsiaalminister, kes tõi valitsusse alkoholipoliitika rohelise raamatu.

Kas te ei ole nõus erakonnakaaslastega, kes on kirjutanud ajalehtedele kümneid artikleid alkoholimüügipiirangute eelnõu vastu?

Eelnõus on kindlasti palju puudusi, aga see ei tähenda, et ma oleksin meetmete vastu. Ma arvan, et on võimalik teha otsuseid, mis alkoholitarbimist vähendavad, aga tuleb eristada päriselt toimivaid ja näilisi meetmeid.

Kahe kolmandikuga sellest eelnõust võib nõustuda, aga eelnõus on ka ettepanekuid, mille mõju on täiesti analüüsimata ega ole kindlust, et need toimiks. Seaduses on punktid, mille mõju on kauplustele rahaliselt väga suur. Toon näite. See on mõistlik, et alkohol on poes teistest kaupadest eraldi – kui inimene ei taha, siis ta ei pea edaspidi alkoholiosakonnast läbi minema. Aga vaidlus käib selle üle, kas sein peab olema läbipaistmatu. Läbipaistmatu seina taha tuleb ehitada uued turva- ja tuleohutussüsteemid, palgata eraldi töötaja. Ettevõtte jaoks on vahe väga suur.

Aga teie vastus annab ju aluse väita, et olete alkoholi reklaami- ja müügipiirangute vastu?

Reklaamist ei ole me sekunditki rääkinud. Alkohol peab olema teistest kaupadest eraldatud. Seina läbipaistvus ei ole määrav alkoholi tarbimise seisukohalt. Kui seina läbipaistvus paneb ettevõtjatele miljonite eurode suuruse koormise, siis see nõue võib olla ebamõistlik. Kindlasti tuleb vähendada alkoholi kättesaadavust alaealistele. Ma pooldan, et alaealised võivad teha kontrolloste. Juristid kipuvad arvama, et see ei mahu Eesti õigussüsteemi. Ma leian, et see tuleks ära teha, sest müüja peab teadma, et kui ta müüb alaealisele, võib ta saada karistada.

Välireklaami keeld ei ole probleem, ka elustiilireklaamide keeld väärib kaalumist. Ma isiklikult olen skeptiline elustiilide reklaami keelu asjas, aga see võib olla tehtav. Ebaproportsionaalne on keeld, et reklaamis ei tohi üldse mingit infot edastada. See oleks ainus selletaoline keeld Euroopa Liidus. Euroopas on niisama karmid reklaamipiirangud Prantsusmaal, sest veinitootjail töötavad teistsugused turustuskanalid. Veinitöösturid on huvitatud, et muu alkohol turule ei tuleks.

Sotsiaalministrina kutsusin ühe laua taha Postimehe, Delfi ja Õhtulehe peatoimetajad ning tegin ettepaneku, et lepitaks kokku, kuidas piirata reklaami internetis. Kokkuleppele me ei jõudnud, aga ma pean endiselt tähtsaks, et laste ja noorte hulgas populaarsete lugude juurde ei satuks viinapudeli reklaam. Internetireklaami tsenseerida on keeruline, sest enamiku sellest müüb Google, ja Google’iga kokkuleppele saada on raske. Kui suured Eesti portaalid lepiks kokku, et teismeliste hulgas populaarsete lugude juurde ei lähe alkopopi reklaam, see ei ole tehniliselt keeruline, siis efekt oleks kümme korda suurem kui riiklik keeld.

Ma arvan, et võiks piirata kaheliitriste õllepudelite levikut, sest need on mõeldud ühemõtteliselt purjujoomiseks. Me leppisime valitsuses kokku, et uurime, kas on võimalik teha aktsiisi erisust kaheliitristele õlledele. Euroopa direktiivide pärast ei ole kahjuks võimalik määrata alkopoppidele kõrgemat aktsiisi, sest nende aktsiis sõltub viina aktsiisist.

Miks on teile tähtis, et lahja alkoholi aktsiis oleks odavam kange omast?

Mis ta nüüd nii hirmus tähtis on. Enamikus Euroopa riikides on nii. Tuleb arvestada, milline on toote lõpphind kaupluses. Kui tõstame ühe alkoholiliigi hinda kiiresti, siis muutub teine atraktiivsemaks. Ma ei arva, et inimeste tarbimisharjumuste suunamine kange alkoholi poole oleks hea mõte. Pigem vastupidi, kuigi iga alkohol on ohtlik.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back