Tööinspektsioon asub ehitusobjektide ohutust kontrollima

Kiiver tööplatsil.

FOTO: Anni Õnneleid/Õhtuleht/Scanpix

Tööinspektsioon viib läbi erakorralise sihtkontrolli ehitusobjektidel, mille puhul on tähelepanu all tellingute ja redelite kasutamine ning ehitusplatside töökorraldus.

Tööinspektsioon asub kontrollima, kas töötajatele on väljastatud kukkumiskaitsevahendid, kas neid kasutatakse ning kas on tagatud nende nõuetekohane hooldus, kontroll ja hoiustamine. Kontrolli eesmärk on ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille põhjuseks on kukkumist takistavate vahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine.

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, mida tööinspektsioon hoiab kõrgendatud tähelepanu all. Sellest hoolimata toimuvad jätkuvalt ehitusobjektidel tööõnnetused, kus töötaja saab rängalt kannatada või hukkub. Pea kõiki õnnetusi oleks saanud ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks suurema tõsidusega suhtunud ohutuse tagamisse kõrgustes töötamisel.

«Külastame ehitusobjekte täpset aega ette teatamata ning rikkumiste avastamisel alustame väärteomenetlusi. Elu näitab, et juhendamine ja puudustele tähelepanu juhtimine pole loodetavat mõju avaldanud - ehk sunnivad trahvid ohutu töötamise nõudeid eiravaid tööandjaid ja töötajaid oma käitumist muutma,» ütles tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu alal Apo Oja.

Kahe nädala jooksul kontrollib tööinspektsioon üle Eesti võimalikult palju ehitusobjekte. Kontrolli tulemuste kokkuvõte avalikustatakse aprilli jooksul.

2015. aastal toimus ehitussektoris 410 tööõnnetust. Neist kergeid oli 288, raskeid 119 ning surmaga lõppes kolm õnnetust.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles