Lugeja küsib: mida teha, kui abikaasa võtab vastutustundetult kiirlaenu?

Kiirlaen.

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Venekeelse Postimehe lugeja pöördus toimetuse poole murega, et tema abikaasa võtab vastutustundetult kiirlaenu ega võta selles küsimuses kellegi nõu kuulda.

«Mida teha selleks, et krediidiasutused ei annaks vastutustundetule abikaasale laenu? Kuhu tuleks pöörduda?» küsis Andrei.

Jurist Olga Vaarmann märkis, et kui inimene võtab laenu, ei suuda oma kohustusi täita ning viib pereliikmed raske olukorrani, siis on oma õiguste kaitseks mitu võimalust.

Esiteks võib pöörduda kohtusse ja tõestada, et abikaasa vastutustundetu laenamine on viinud pere raske olukorrani. Kohus saab seada abikaasa laenuvõtmisele piirangu.

«Võimalik on pöörduda ka notari poole ja sõlmida abielulepingu, mille järgi võtab laenaja isiklikult kogu vastutuse krediidi tagasimaksmise ja laenust tulenevate muude kohustuste eest. Sellise lepingu sõlmimiseks on tarvis mõlema abikaasa nõusolekut, paraku näitab senine praktika, et laenudega hätta jäänud abikaasad ei soovi notari poole pöörduda,» lausus Vaarmann.

Kaubamärkide SMS Raha, Laen.ee ja SMS Money omanikfirma Placet Group OÜ esindaja Tiina Villemson ütles, et iga laenuvõtja vastutab oma kohustuste eest isiklikult. Kui tõepoolest esineb probleem, soovitas Villemson saata laenuettevõttele e-kiri kliendi nime ja isikukoodiga ning taotleda, et sellele isikule krediiti ei antaks.

«Kui selline inimene tahab siiski saada laenu, peab ta esitama pangaväljavõtte ja kirjaliku avalduse, milles kinnitab, et on võimeline laenu tagasi maksma. Sellisel juhul otsustab talle laenu andmise komisjon. Me vaatame üle iga isiku kohta tulnud kirjaliku hoiatuse. Samas ei väljasta me infot selle kohta, kas konkreetne isik on meie klient või mitte,» rääkis Villemson.

Laenuettevõtte Credit.ee OÜ klienditeenindusest öeldi, et sellises olukorras ei ole seaduslikku alust keelduda abikaasale laenu andmisest, kuna tegemist on täiskasvanud inimesega, kes vastutab oma tegude eest ise.

«Juhul kui abikaasa on saanud krediiti valeandmeid esitades ja oma tegelikku maksevõimet varjates, soovitab Credit.ee teavitada sellest laenuandjat, mis toob kaasa laenu saaja põhjalikuma kontrolli. Kui naise maksevõimetus leiab kinnitust, siis tegeleb ettevõte juhtumiga edasi võlaõigusseaduses sätestatud reeglite alusel,» ütles Credit.ee klienditeenindaja.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles