Lugeja küsib: kui vald viivitab, kas võin ehitusloata ehitama hakata?

Kui ehitusluba ei ole, siis peab ka unistus oma kodust ootama paremaid päevi.

FOTO: SCANPIX

«Mul oleks palve, et keegi võiks uurida ja kajastada, milline oleks õige käitumine sellisel juhul, kui õigeks ajaks ei väljastata ehitusluba. Kas siis võib hakata ehitusega pihta ilma sanktsioone kartmata?» kirjutab lugeja.

«Minu juhtumi puhul ei ole Tartu vald ehitusloaga seoses ühtegi toimingut teinud ega vastanud ühelegi kirjale alates ehitusloa taotluse sisseviimisest 20. jaanuaril. Senimaani on vaikus, kuigi   määrus märgib ehitusloa väljastamise või tagasilükkamise ajaks 20 päeva. Mina isiklikult ei ole selle aja jooksul ei ehitusloale ega ka liitumispunktide väljaehitamise taotlusele saanud ühtki vastust. Ja kuna vastuseid ei ole , siis ei saa ka midagi teha ega oska kellegi poole pöörduda,» kurdab lugeja.

Vastas majandusministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna peaspetsialist Ülle Reidi.

Kui tegemist on loakohustusliku ehitisega, siis ilma ehitusloata ehitada ei tohi. Kindlasti tasuks siiski pöörduda kõigepealt valda, et välja selgitada, miks ehitusluba pole senini antud. Juhul kui vald siiski põhjendamatult keeldub luba andmast või vajalikke toiminguid tegemast, siis on võimalik pöörduda halduskohtu poole. Kuna ehitusluba on haldusakt, siis tulenevalt halduskohtumenetluse seadustiku § 5 lõige 1 p 2 on halduskohtul õigus kohustada haldusakti andma või toimingut tegema.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles