Pealinna joogivee kvaliteet vastab täielikult nõuetele

Kraanivesi.

FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

AS Tallinna Vesi võttis tarbijate juurest kogu teeninduspiirkonnas kokku 772 veeproovi ja teostas 6 510 analüüsi, millest kõik vastasid 100 protsendiliselt kehtivatele kvaliteedinõuetele.

Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged seadusest tulenevad nõuded ning vee kvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavadele, mille kinnitab Terviseamet. Veekvaliteeti iseloomustab selle vastavus seadusest tulenevatele nõuetele.

ASi Tallinna Vesi tootmisjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul tunnevad tallinlased üha enam huvi joogivee puhastamise ning kvaliteedi vastu. «Veepuhastusjaama tööga käib aastas tutvumas üle tuhande inimese. Tutvustame inimestele puhastusprotsesse ning seda, kuidas kvaliteetne joogivesi kodudesse jõuab,» selgitas Timofejevi. Samuti räägiti, millised on analüüsitulemused ja kuidas neid lugeda. «See annab joogivee kvaliteedi osas kindlustunde. Samuti on kõik veekvaliteedi näitajad saadavad ka meie koduleheküljel,» tähendas Timofejev.

Oluline lüli kindla ning jätkusuutliku teenuse pakkumisel, on tagada vastavus keskkonnanõuetele ning Läänemere ja Soome lahe puhtus. Paljassaare reoveepuhastusjaam kõrvaldab igal aastal reoveest üha enam reostust.

Ka 2016. aasta esimeses kvartalis vastas puhastatud heitvesi 100 protsenti kõigile kvaliteedinõuetele. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 15 protsendi võrra vähem kanalisatsioonitorustike ummistusi ja vähenenud on ka torustike purunemiste arv. Sellel on suur roll eestkätt ennetaval kanalisatsioonitorustike läbipesul.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles