Lugeja küsib: kas väikelapse ema võib keelduda öiste vahetustega tööst?

Hommikune käitumine mõjutab sinu kogu ülejäänut päeva.

FOTO: Panther Media/Scanpix

«Mul on alla kolmeaastane laps, kuid olen sunnitud käima vahetustega tööl (sealhulgas teen öövahetusi). Kas mul on õigus taotleda ainult päevast tööd? Millistel tingimustel tööandja seda võimaldama peab?» uuris lugeja.

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal.

Seaduse kohaselt on rasedal ja töötajal, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, õigus nõuda tööandjalt ajutiselt terviseseisundile vastavat tööd, kui tervis ei võimalda tal töölepingus kokkulepitud tööülesandeid täita. Sel juhul peab töötaja esitama arstitõendi, millest nähtuvad terviseseisundi tõttu töötamise piirangud ning võimalusel ettepanekud terviseseisundile vastavate tööülesannete ja -tingimuste kohta. Töötajal on õigus nõuda tõendi alusel terviseseisundile vastavat tööd ja keelduda näiteks raskuste teisaldamisest või sundasendis töötamisest, samuti on õigus nõuda sobivat tööaja korraldust, keelduda öötööst või töötamisest vahetustes.

Kui töötaja naaseb tööle lapsehoolduspuhkuselt ja tunneb, et enne kojujäämist kehtinud töökorraldus talle tööle naastes enam ei sobi, siis peab ta alustama kindlasti tööandjaga läbirääkimisi. Kindlasti ei tohi tööandja kohelda väikelapse vanemat tema perekondlike kohustuste tõttu ebavõrdselt ning peab arvestama oma võimaluste piires töötaja soovidega ja võimaldama talle päevast tööd. Siiski peab ka töötaja arvestama, et on olukordi, kui see võimalik ei ole ehk pooled peaksid jõudma kompromissini.

Näiteks nõustub töötaja käima kuus kaks vahetust siiski öisel ajal või nädala ühe. Praktikas on esinenud olukordi, kus lapsehoolduspuhkuselt naasnud naine pannakse vaatamata tema vastuväidetele ainult öistesse vahetustesse, ja kui töötaja nõus ei ole, siis tehakse ettepanek poolte kokkuleppel töölepingu lõpetamiseks. Sellises olukorras on tegemist töötaja ebavõrdse kohtlemisega seoses lapsevanemaks olemisega.

Töölepingu seaduse § 3 kohaselt peab tööandja tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust vastavalt võrdse kohtlemise seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele. Häid näpunäiteid, kuidas olla töösuhtes hooliv, saab leida soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo poolt koostatud hea tööandja portaalist ning lisaks töötingimuste kohta portaalist Tööelu.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles