Tööotsijale ja -andjale pakutavate teenuste valik suureneb

FOTO: Kristjan Teedema

Tänasest jõustub uus EURES määrus, millega laieneb tööotsijatele ja tööandjatele pakutavate teenuste valik. 

Eesti Töötukassa EURES teenusejuht Marta Traks ütles, et suurimaks uuenduseks on see, et nüüdsest võivad EURES võrgustikuga liituda ka erasektori töövahendusettevõtted. «Kui erasektori töövahendaja liitub EURES võrgustikuga, siis vahendatakse tema pakutavaid töökohti üle-euroopalises EURES portaalis. Võrgustikuga liitunud eraettevõte peab  lisaks töövahendusele pakkuma tööandjatele ja tööotsijatele ka tugiteenuseid. Liituda saavad nii eraettevõtted kui mittetulundusühendused,» selgitas Traks.

Teine oluline muudatus puudutab tööd otsivale inimesele pakutavat. Traksi sõnul on uuenduse eesmärgiks pakkuda välismaal tööd otsivale inimesele samasugust tuge, kui inimesele, kes otsib tööd oma koduriigis. See tähendab, et igale inimesele, kes võtab ühendust ükskõik, millise liikmesriigi tööturuasutusega,  antakse infot EURES võrgustiku ja EURESe pakutavate teenuste kohta.  Samuti peavad liikmesriigid tulevikus avaldama EURES portaalis kõik tööpakkumised, mida riiklik tööturuasutus vahendab ning lisama portaali oma tööotsijate CVd. Viimast võib teha mõistagi vaid tööotsija nõusolekul.

EURES pakub tööotsijatele ja tööandjatele terviklikku teenust, mis sisaldab vastavalt vajadusele

  • Individuaalset karjääri- ja värbamisnõustamist;
  • Abi tööotsingutel ja töölevõtmisel;
  • Infot teises riigis töötamise või teisest riigist töötajate värbamise kohta;
  • Infot tööle saamisele / töötaja leidmisele järgneva abi kohta: näiteks keelekursused, integratsiooniteave, kohanemist toetavad teenused jms.

EURES on üle-euroopaline tööhõivevõrgustik, mida toetavad kõik Euroopa riiklikud tööturuasutused. EURES pakub teavet, nõuandeid ning värbamisteenuseid (tööandjate ja tööotsijate kokku viimine) kõigile Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi töötajaile ja tööandjaile, samuti aitab võrgustik kõiki neid kodanikke, kes soovivad kasutada inimeste vaba liikumise põhimõtte eeliseid.

Liikmesriikide tööturuasutustes töötab üle 1000 EURES nõustaja. Euroopa tööalase liikuvuse  portaalis on praegu üle 1 000 000 tööpakkumise, oma CV on seal avaldanud üle 250 000 tööotsija ning portaali kasutajaks registreerunud üle 6 000 tööandja.

Eestis koordineerib EURES tegevusi Eesti Töötukassa.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles