Keskkonnainspektsioon võtab rehviliidu tegevuse luubi alla

Korralikud rehvid säästavad õnnetusest.

FOTO: Marko Saarm/Sakala

Keskkonnainspektsioon alustab menetlust Eesti rehviliidu osas, kui liit peaks ajutiselt peatama rehvide vastuvõtu.

Keskkonnainspektsioon kontrollib Eesti rehviliidu tänast teadet kasutatud rehvide vastuvõtu peatamise kohta. Rikkumise tuvastamisel, st tootjavastutusorganisatsiooni seadusest tulenevate kohustuste täitmata jätmise korral alustab inspektsioon organisatsiooni suhtes menetlust.

Inspektsioon rõhutas, et rehviliit on tootjavastutusorganisatsioonina võtnud endale kohustuse korraldada tootjate eest vanarehvide kogumine ja käitlemine. Kohustusest taganemise puhul on tegu jäätmeseaduses ja rehvimääruses sätestatud nõuete eiramisega.

Kui kellelgi on infot rehvide vastuvõtust keeldumise kohta rehviliidu poolt, palutakse sellest teatada keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles