Internetis müüdavad tasakaaluliikurid ei pruugi vastata nõuetele

Tasakaaluliikur.

FOTO: Tehnilise Järelevalve Amet

Viimasel ajal populaarsust kogunud tasakaaluliikurite tellimisel internetipoodidest tuleb veenduda, et need vastaksid Euroopa Ühenduses (EÜ) kehtestatud nõuetele. Eriti tähelepanelik tuleb olla Aasia päritoluga internetipoodidest tellides.

Internetipoodidest tellimise korral tuleb veenduda, et seade oleks märgistatud vastavusmärgiga CE ja kaasas oleks tootja poolt koostatud vastavusdeklaratsioon ning kasutusjuhend. Nõuetele mittevastavaid tasakaaluliikureid ei lubata Eesti ega EÜ turule ja tollis kinnipeetud seadmete ostjad võivad halvemal juhul kaotada kogu tehingusse pandud raha. CE märgita ja vastavusdeklaratsioonita tasakaaluliikurite müüjad võtavad endale müügikeelu, klientidelt tagasiostmise nõude ja muude ebameeldivate sanktsioonide riski.

Tasakaaluliikuri nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks tuleb müüjalt küsida fotosid sõiduki (mitte pakendi) märgistusest ja paluda saata koopia vastavusdeklaratsioonist.

Peamised probleemid Euroopa Ühendusse imporditud tasakaaluliikuritega on seotud nende laadijatega, näiteks on tuvastatud elektrilöögi riske adapteritest, kuna ülelöögivahemikud on ebapiisavad. Samuti on leitud turult puuduva automaatse laadimise katkestiga tooteid, mis tekitab süttimisohtu. Üsna levinud probleemideks on vastavusdeklaratsiooni puudumine ja ebapiisav märgistus.

Oluline on teada ka seda, et tasakaaluliikureid tuleb kasutada vastavalt Liiklusseaduses sätestatud nõuetele. Liikluses kasutatavatel tasakaaluliikuritel peab olema signaalkell, helkurid, spidomeeter, ja iseeneslikku liikumist takistav seade. Tasakaaluliikuriga sõitmisel tuleb kasutada kiivrit, põlvekaitsmeid, küünarnukikaitsmeid ja muid tootja juhistes toodud isikukaitsevahendeid. Liiklusseadusest tulenevate nõuete kohta saab lisainfot Maanteeametilt.

Tehnilise Järelevalve Amet soovitab enne tasakaaluliikuri internetipoest ostmist veenduda  järgnevas.

  • Tasakaaluliikuril olev märgistus (vastavusmärk CE, mudel ja andmed tootja kohta) peab olema identne vastavusdeklaratsioonis toodud andmetega.
  • Tasakaaluliikurile peavad olema lisatud olulised hoiatused (näiteks, et sõiduk on kasutamiseks alates 12. eluaastast ja kehakaalust 20 kg).
  • Tasakaaluliikuril peab olema ühes EÜ liikmesriigi keeles koostatud kasutusjuhend, millele tuleb sõiduki Eestis turustamise korral teha tõlge eesti keelde.

Tasakaaluliikurid on ühe inimese vedamiseks mõeldud elektri jõul liikuvad isetasakaalustuvad sõidukid, mida kasutatakse nii vabal ajal kui ka tööülesannete täitmisel jalavaeva vähendamiseks.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back