Rehviliit: meile määratud sunniraha eest saaks taaskasutada mitukümmend tonni rehve
Täiendatud kl 17:18

Rehviliidu protestiaktsioon keskkonnaministeeriumi hoone ees.

FOTO: Liis Treimann

Keskkonnainspektsioon määras Eesti rehviliidule ettekirjutuse mittetäitmise tõttu sunniraha 2500 eurot, liit peab nõuet ebaõiglaseks.

Keskkonnainspektsioon kohustas 18. mai ettekirjutusega rehviliitu taastama vanarehvide vastuvõtmine Viljandi jäätmejaamas kolme tööpäeva jooksul alates ettekirjutuse kättesaamisest, teatas inspektsiooni pressiteenistus.

Eile Viljandi jäätmejaamas tehtud kontroll näitas, et vanarehve võetakse vastu eraisikutelt ja kohalikelt omavalitsustelt, kuid mitte juriidilistelt isikutelt, sealhulgas rehvi- ja hooldustöökodadelt. Seetõttu ei saa lugeda ettekirjutust täidetuks.

20. mail tegi inspektsioon rehviliidule ka teise ettekirjutuse, millega kohustas liitu taastama vanarehvide vastuvõttu Narva jäätmekäitluskeskuses, samuti avama 26. maiks kõik vanarehvide kogumispunktid üle Eesti. Selle täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha 15 000 euro ulatuses, sealhulgas Narva osas 5000 eurot ja ülejäänud Eesti osas 10 000 eurot.

Keskkonnainspektsiooni kinnitusel on rehvide vastuvõtu lõpetamine vastuolus jäätmeseaduses ja rehvimääruses toodud kohustusega ning kui inspektsioon tuvastab juhtumi, kus keeldutakse vanarehvide vastuvõtust või äraveost vanarehvide koguja juurest, alustab inspektsioon menetlust.

Rehviliidu tegevjuht Kaur Kuurme teatas Postimehele, et liit peab sunniraha väljamõistmist ebaõiglaseks, lisaks saaks liit sunnirahaks määratud 2500 euro eest taaskasutada ligi 40-50 tonni vanu rehve. Liit on valdkonna eest vastutavate ametnike passiivsuse tõttu sattunud tema sõnul sundolukorda, mis ei võimalda rehve enam senises mahus vastu võtta.

«Rõhutame, et rehviliit võtab jätkuvalt vastu vanarehve nii omavalitsustelt kui eraisikutelt ning juriidilistelt isikutelt, kelle puhul on tõestatud, et konkreetsete rehvide eest on makstud taaskasutustasu rehviliidu süsteemi,» sõnas ta.

Kuurme kinnitusel on rehviliit kümne aastaga suunanud taaskasutusse üle 60 000 tonni rehve, samal ajal kui Rehviringlus on esitanud probleemtoodete registrisse taaskasutuse mahtude kohta valeandmeid ning kuhjanud neid Raadil ja Paldiskis kõrguvatesse rehvimägedesse. Rehviliit on korduvalt juhtinud tähelepanu ebavõrdsele konkurentsiolukorrale, ent sanktsioone ei ole Rehviringluse suhtes seni rakendatud.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back