iDeal kampaania

Lugeja küsib: millega peab tööandja arvestama kümneaastast last tööle võttes?

Tööandja juurde taimi rohima, kastma või istutama 7-12-aastast last lubada ei tohi.

FOTO: Panther Media/Scanpix

«Soovime koolivaheajaks enda juurde tööle võtta 10-aastase alaealise - millega peame tema töölepingus ja -tingimustes arvestama?» uurib lugeja.

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Helena Ilves.

Alaealise töötamine peab olema ohutu tema tervisele ja võimaldama hariduse omandamist. Tööd peavad olema lihtsad ja noorele jõukohased.  7–12-aastastel on töölepingu seaduse § 7 lg 4 kohaselt lubatud teha ainult kerget tööd kultuuri, kunsti, spordi või reklaamitegevuse alal, eelkõige võib ta töötada etendusasutuse töös loomingulise töötajana või modellina. Näiteks võib astuda üles reklaamikampaanias, esineda rolliga teatrietenduses või osaleda erinevates kultuuriprojektides. Hooajatöödele, näiteks marju korjama, rohima, kastma või istutama 7-12-aastast tööle võtta ei tohi.

Alaealisele töötajale on kehtestatud lühendatud tööaeg, mis tuleneb vajadusest kaitsta alaealise tervist ning anda piisavalt aega hariduse omandamiseks. 7-12-aastane võib töötada kolm tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul, ületunnitöö tegemine on keelatud. Samuti on keelatud alaealise töötamine kella 20.00–06.00 vahelisel ajal. Sellest reeglist võimaldab seadus teha erandi vaid olukorras, kus alaealine teeb täiskasvanu järelevalve all loomingulist tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal kella 20.00 kuni 24.00. Et kindlustada koolikohustuslikule alaealisele võimalus õppetööks välja puhata, ei tohi ta töötada rohkem kui pool igast oma koolivaheaja pikkusest.

Töölepingu sõlmimiseks alaealisega on vajalik saada erinevad nõusolekud. Lisaks alaealise seadusliku esindaja (lapsevanema) nõusolekule, tuleb tööandjal 7-14-aastase alaealise töötamiseks taotleda ka tööinspektori nõusolekut. Kindlasti tuleb töölepingu sõlmimisel arvesse võtta ka lapse enda tahet. Kui tööinspektoril tekib kahtlus lapse tegelikus soovis töötada, võib ta asja lahendamisse kaasata lastekaitsetöötaja.

Taotluse esitamisel peab tööandja esitama iseenda, alaealise ja tema esindaja kontaktandmed, alaealise sünniaja ja vanuse ning andmed koolikohustuslikkuse, töösuhte kestuse, tööaja, töötasu, töökoha, tööülesannete, tööga seotud riskide ning alaealise ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõude kohta. Taotluse saamisel hindab tööinspektor kõiki asjaolusid ja otsustab, kas tingimused on töötamiseks sobilikud.

Kui taotluse hindamisel selgub, et pakutav töö on kümneaastasele ohtlik ega kuulu lubatud tööde nimekirja, siis alaealist tööle võtta ei saa.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles