Teadmatus tasuliste sisuteenuste osas võib tuua suure mobiiliarve

FOTO: Liis Treimann / Postimees

Tarbijakaitseametisse on sageli pöördunud tarbijaid, kellele valmistab muret tavapärasest suurem mobiiliarve. Põhjuseks on tasulised sisuteenused, millega on tarbijad endale teadmata liitunud.

Tarbijakaitseamet tuletab meelde, et enne oma andmete sisestamist mõnele kodulehele tuleb tutvuda teenuse sisu ja tingimustega, et vältida hilisemaid probleeme. Kahtluse korral soovitab amet telefoninumbri avaldamisest hoiduda.

Perioodilised sisuteenused on nädala- või kuutasuga teenused, millega liitunud saavad perioodiliselt uut meelelahutuslikku mobiilisisu - näiteks kord nädalas helinaid, taustapilte, horoskoope. Neid teenuseid võidakse reklaamida võimalusega osaleda loosimises, mängida mobiilimänge, saada personaalne horoskoop jm. On esinenud juhtumeid, kus teenusega liituma kutsutakse pärast teise ettevõtte kohta koostatud rahuloluküsitluse täitmist.

Ettevõtted kuvavad teenuse tingimusi enamasti veebilehe alumises servas, kus on ka teenuse kirjeldus, hind, osutaja ja teenuse lõpetamise kord. Ka lapsele tuleks selgitada, et mobiilinumbri sisestamine veebilehele või sõnumi saatmine võõrale numbrile võib tuua kaasa suuri rahalisi väljaminekuid.

Juhul, kui ei õnnestu tuvastada, kes on teenuse osutaja, soovitab amet abi saamiseks pöörduda oma sideoperaatori poole, kellele peavad teenuse osutaja andmed teada olema. Seejärel tuleb võimaliku vaidluse lahendamiseks teenuse osutajaga ise ühendust võtta.

Teenuse lõpetamiseks tuleb kauplejale saata tingimustes märgitud sisuga sõnum või edastada teenusest loobumise avaldus kaupleja e-posti aadressile.

Enamasti on perioodilise sisuteenuse osutajateks välismaa ettevõtted. Juhul, kui ettevõte on registreeritud väljaspool Euroopa Liitu, ei saa tarbijakaitseamet ega EL tarbija nõustamiskeskus kasutada sunnivahendeid nende korrale kutsumiseks.

Tarbijavaidluste komisjonis või EL tarbija nõustamiskeskuse kaudu saab tarbija kaebust lahendada vaid juhul, kui teenuse osutajaks on Eesti või EL kaupleja.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles