Veebipoest tellitud mobiiltelefoniga tekkis probleeme

FOTO: Panther Media/Scanpix

Klient ostis veebilehelt Bigbox OÜ-lt mobiiltelefoni, kuid seadmel tekkisid mitmed tõrked. Tarbijavaidluste komisjon leidis, et veebileht peab tarbijale selle eest tagastama 549 eurot.

Bigbox.ee OÜ-l on veebilehe vahendusel teada andnud, et kui garantiiajal esineb seadmel viga, siis tuleb pöörduda antud toote tootjaesindusse. Kaupleja andis müüdud asjale müügigarantii kaks aastat, kuid mobiiltelefonil tekkis tõrge ja seejärel pöördus tarbija tootjaesindusse Klaar OÜ poole. Seal vahetati telefon teise vastu, kuna seadme puuduse remont ei olnud mõistlik.

Teisel telefonil tekkis rike ning seadme ostnud klient pöördus uuesti tarbija Klaar OÜ poole. Sealt teatati, et tootja garantii on üks aasta ja edasi suunatakse ta müüja juurde, kust kinnitati, et telefoni garantii kehtib ja seal see remonditakse.

Üks päev pärast telefoni kättesaamist teatas tarbija müüjale, et telefonil oli endiselt sama viga, kuid kaupleja keeldub telefoni parandamisest, teatades, et kuna see ei ole sama telefon, siis tema seda garantiikorras ei remondi ega asenda. Seepeale taganes klient lepingust ja soovis ostuhinna tagastamist.

Kaupleja ei ole nõus raha tagastama väites, et tegemist ei ole sama telefoniga, mille ta tarbijale andis.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus

Komisjon kinnitas, et kaupleja ütles kliendile, et müüdud asja puuduse korral tuleb pöörduda tootja esindusse, mis on Klaar OÜ. Viimane täitis pooltevahelises lepingusuhtes kaupleja kohustusi, kõrvaldades telefonil avastatud vea.

Kuna vea iseloom oli selline, et otstarbekas oli asi asendada, mitte remontida, siis Klaar OÜ tegi seda. Telefoni asendamine toimus pooltevahel sõlmitud müügilepingu täitmisena ja seeläbi ei muutunud poolte vahel sõlmitud müügilepingust tulenevad müüja kohustused. Esiteks säilis lepingu esemele müügigarantii, teiseks püsisid seadusest tulenevad müüja kohustused.

Seadus näeb ette, et kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava seadmega.

Komisjon leidis, et tegemist oli kaupleja olulise lepingurikkumisega. Lepingust taganemise korral on tarbijal õigus nõuda ostuhinna tagastamist, seega on tarbija nõue põhjendatud. Lisaks sellele võib tarbija nõuda seoses müügihinna tagastamisega viivitamisega intressi.

Komisjoni liige Eva-Liisa Vallisto jäi eriarvamusele ja leidis, et kaebus tuleks jätta rahuldamata, sest lepingust taganemiseks ei olnud alust. Parandatud seadmel ei kordunud sama viga uuesti, vaid ilmnes muu viga.

Bigbox.ee OÜ peab tarbijale tagastama 549 eurot.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles