Mida tähendavad ohusümbolid pakenditel?

Võimalikud ohusümbolid pakenditel.

FOTO: SCANPIX

Pakenditel on väga palju erinevaid ohumärke, millele tuleks enne kasutamist tähelepanu pöörata
 

Ragn Sells on oma kodulehel toonud välja erinevad ohumärgid ja nende tähenduse.

FOTO: Alari Paluots

Kas ohtlike jäätmete pakendeid võib visata olmeprügisse?

Kui ohtlike jäätmete pakendid sisaldavad veel ohtlikku ainet, ei tohi pakendit kindlasti visata prügikonteinerisse, sest on suur oht, et need lähevad katki või hakkavad lekkima ning siis satuvad ohtlikud ained keskkonda. Nagu eelnevalt teada saite, on mitme aine puhul hoiatus ka isesüttimisele, mis tähendab, et aine kokkupuutel vee või õhuga võib tekkida tulekahju. Selliste märkidega pakendid tuleb viia jäätmejaama ja need käideldakse olmejäätmetest eraldi.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back