Liiklusseadus muutub selgemaks ja täpsemaks

Liiklus.

FOTO: Kristjan Teedema

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal esitab valitsusele liiklusseaduse muutmise eelnõu. 

«Uue seadusega oleks võimalik elektrimootoriga tasakaaluliikuriga ning piiratud liikumisvõimega inimese abivahendiga sõita kõnniteel vaid siis, kui nende liikumiskiirus jääb alla 20 km/h. Lihtsamaks muutuvad tüübikinnituse saamise nõuded, ning maanteeamet saab liiklusesse mitte lubada sõidukeid, mille tüüp on kinnitatud, kuid mille komponendid võivad elule või tervisele ohtu kujutada. Sõidukite hooldusteave ja info saab samuti kättesaadavamaks ning sõidumeerikute kontroll muutub selgemaks, et tõsta liiklusohutust,» selgitas majandus- ja taristuminister Kristen Michal.

Michali sõnul ei ole kehtivas liiklusseaduses välja toodud nõudeid näiteks tasakaaluliikurile või piiratud liikumisvõimega inimeste liikumise abivahenditele (ingl. k. mobility scooter). Kuna mõlemad on elektrimootoriga liikuvad, siis võis neid lugeda ka mootorsõidukiteks, mis tähendaks, et nendega ei tohiks sõita näiteks kõnniteedel.

Muudetakse ka maanteeameti rolli tüübikinnituste (sõidukile määratakse nõuetele vastamisel kindel kood) andjana ning turu üle järelevalvet tegeva asutusena. See tähendab, et tulevikus on tüübikinnituse saamine ühtlustatud üle kogu Euroopa ning see muutub osapooltele lihtsamaks. Samuti on maanteeametil võimalus liiklusesse mitte lasta sõidukeid, mis küll täidavad tüübikinnituse nõuded, kuid kujutavad ohtu inimeste elule, tervisele või keskkonnale.  

Uue seadusega on sõiduki tootjatel kohustus tagada sõltumatutele ettevõtjatele sõidukite remondi- ja hooldusteabe ning ka koolitusmaterjalide piiranguteta kättesaadavus.

Samuti muudetakse liiklusseaduses autovedudel kasutatavate sõidumeerikute korda. Uus liiklusseadus reguleerib täpsemalt sõidumeerikuga juhi kohustusi sõidu-ja puhkeaja arvestuse pidamisel  ning sõidumeeriku kaartide taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise nõuete üle. Muudatustega välditakse ministri sõnul huvidekonflikti, kui sõidu- ja puhkeaega järgiv autojuht või ettevõte saaksid olla ka ise digitaalse sõidumeeriku kontrollijaks. See tähendab, et tehnonõuete kontrollija ei saa edaspidi kontrollida iseenda autot. Muudatuse tulemusena väheneb puhkepausidest hoiduvate autojuhtide hulk ja seeläbi suureneb liiklusohutus.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles