Lugeja küsib: kas tööandja peab mulle kolimisel tagama töökoha firma teises kontoris?

FOTO: Panther Media/Scanpix

«Kui kolin ühest linnast teise, siis kas tööandja on kohustatud mulle võimaldama sinna üleviimise, kasvõi poole kohaga? Ettevõttel on kontoreid üle Eesti,» tunneb lugeja huvi.

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal.

Töötamise koht määratakse kindlaks tööandja ja töötaja kokkuleppel ning pannakse töölepingu seaduse § 5 lõike 1 punkti 8 kohaselt kirja töölepingusse. Seetõttu saab seda tingimust muuta ainult poolte kokkuleppel.

Poolte kokkulepe eeldab, et töötaja teeb tööandjale vähemalt e-kirjaga, aga ka suuliselt ettepaneku asuda konkreetsest kuupäevast tööle tööandja teises linnas asuvas kontoris.

Seejärel peavad pooled läbirääkimisi, arutavad, mis tingimustel see võimalik oleks, mis kulud tööandjale kaasnevad, kas tal on võimalik töötajale vastu tulla.

Tööandja ei pea nõustuma, kui töötajale uue töötamise koha loomisega kaasnevad kulud on ebamõistlikult suured. Ettevõttel võib ju kontoreid olla mitmes kohas, kuid see ei tähenda, et seal oleks olemas töötajale töötegemiseks vajalik töökoht, näiteks arvuti, töölaud ja -tool, tööks sobiv valgustus jne.

Lisaks arvestab ju tööandja sedagi, kus töötaja liikuma peab, kas uude kohta kolimisel kaasneksid ka ettevõttele täiendavad sõidukulud või muud kulud.

Kui tööandja peab töötajat oluliseks ja mõistab, et uuest elukohast senisesse töökohta liikumine on töötajale ebamõistlikult kulukas ning tal on võimalik luua inimesele teise kontorisse töökoht, siis sõlmitakse töölepingu tingimuste muutmise kokkulepe, määratakse uus töötamise koht ja töötaja jätkab oma seniste tööülesannete täitmist juba uues kohas.

Juhul kui tööandja töötaja ettepanekut aga mõistlikuks ei pea ning talle tundub, et töökoha kolimisega seotud kulud on ettevõtte jaoks ebamõistlikult suured, siis tuleb töötajal endal mõelda muudele lahendustele.

Alternatiivseteks valikuteks ongi võimalus jätkata töötamist senises asukohas või öelda tööleping korraliselt üles (vähemalt 30-päevase etteteatamistähtajaga või poolte kokkuleppel lühema etteteatamistähtajaga). Töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks seadus töötajale planeeritud elukohavahetuse puhul alust ei anna.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back