E-sigaretimüüja sai ravimiameti üle kohtuvõidu

E-sigaret.

FOTO: Arvo Meeks

Asja taas arutanud esimese astme kohus andis vaidluses ravimiametiga õiguse kaubamärgi Skysmoke all tegutsevale e-sigaretimüüjale Elgery. Otsuse järgi peab amet firmale tagasi maksma 25 000 eurot õigusvastaselt määratud sunniraha.

Tartu halduskohus rahuldas kolmapäevase otsusega Elgery OÜ kaebuse ravimiameti vastu täielikult, tunnistas ravimiameti sunniraha määramise õigusvastaseks ja kohustas ametit tasutud sunniraha 25 000 eurot tagastama, kinnitas esimese astme kohtute pressiesindaja Krista Tamm.

Samuti mõistis kohus ravimiametilt välja e-sigaretimüüja kasuks 2760-eurose hüvitise ja firma menetluskulud 5455 eurot. Otsust saab 30 päeva jooksul vaidlustada Tartu ringkonnakohtus.

Ravimiamet nõudis 2013. aasta septembris, et Elgery lõpetaks ettevõtete kodulehtedel reklaami avaldamise 25 nikotiini sisaldava täitevedeliku kohta ning informeeris firmat, et kui nõuet ei täideta, tuleb maksta sunniraha 1000 eurot iga reklaami kohta ehk kokku 25 000 eurot.

Firma esitas ettekirjutuse peale vaide, mida amet ei rahuldanud. Veebruaris 2014 tegi amet uue ettekirjutuse, milles teatas, et kui firma seitsme päeva jooksul reklaamide edastamist ei lõpeta, tuleb tasuda sunniraha. Märtsi alguses pöörduski amet kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja poole, et sunniraha sisse nõuda. Elgery pöördus kohtusse.

Ravimiamet märkis ettekirjutuses, et Skysmoke'i veebileht pakub müügiks e-vedelikku, mis kirjelduse järgi sisaldab kas 12 või 16 milligrammi nikotiini. Samas pakkus firma toodet Skybooster ja märkis, et selle abil saab nikotiinisisaldust veelgi tõsta, kuna selles on kas 18 või 24 milligrammi nikotiini.

Ravimiamet märkis, et ravimiseaduse järgi võib reklaamida ainult ravimit, millel on Eestis kehtiv müügiluba. Mais 2015 tegi amet otsuse, et ravimiameti hinnangul ei ole Skysmoke'i e-vedelik ravim, kuna seda ei saa ravimina kasutada ning see võib olla inimese tervisele kahjulik.

Tartu halduskohus nõustus teisipäevases otsuses Elgery kaebusega ja märkis, et ravimiameti ettekirjutuse ajal kehtinud õiguskorra järgi ei ole Skysmoke'i e-vedelik määratletav ravimina. Kuna seda ei kasutata ravimina ja see on inimese tervisele ohtlik, ei kuulu toode määratlemisele ravimina.

Kohus lisas, et kuna ettekirjutuse tegemise aluseks oli ravimiseaduses sätestatud keelu rikkumine, ei saa kaebaja tegu kirjeldada ravimireklaami keelu rikkumisena ning ravimiseadust ei saa asja käsitlemisel aluseks võtta.

Lisaks ei olnud Elgeryl võimalik e-poest kuulutusi maha võtta, kuna Skysmoke'i veebisaiti opereeris hoopiski Läti ettevõte. Lisaks oli tegu mitte reklaami, vaid müügipakkumisega ning seetõttu oli kaebuse tegemine Elgeryle ekslik. Seetõttu oli kohtu hinnangul sunniraha määramine õigusvastane.

Vaidlus Elgery ja ravimiameti vahel on varem läbinud kõik kohtuastmed, mullu oktoobris tühistas riigikohus esimese ja teise astme kohtuotsused ning saatis kaebuse tagasi esimesse astmesse. Asja esimesel arutamisel jätsid haldus- ja ringkonnakohus Elgery nõuded rahuldamata.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles