Reisikindlustuse tingimused tekitasid lugejas segadust

Reisikindlustus

FOTO: SCANPIX

Reisikindlustuse reklaam ja selle tingimused ajasid lugeja segadusse, kuna tingimused ei kehti ennetavalt. Nimelt kui reisi sihtpunktis juba on ohtlik olukord, siis konkreetsest kindlustusest suurt abi pole.

«Nägin eile If Kindlustuse reklaami, kus oli järgnev lause: «Ifi reisikindlustusega reisid muretult, sest reisitõrke kaitse kehtib ka, kui terrorismi või loodusõnnetuse tõttu jääb reis pooleli»,» kirjutas toimetuse poole pöördunud naine.

Reisikindlustuse reklaam.

FOTO: Postimees.ee lugeja foto

Reklaami nägemise järel läks ta lugema kindlustuse tingimusi, kust leidis välistuste alt järgmised punktid, mis tekitasid temas mitmeid küsimusi.

  • If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustas maavärin, laviin, üleujutus, metsatulekahju, orkaan, keeristorm, vulkaanipurse, tsunami, v.a reisitõrke hüvitis reisi poolelijäämisel evakueerimise tõttu. Samuti ei kasutata eeltoodud välistust meditsiiniabi kindlustuses, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates loodusõnnetuse algusest ja kindlustatu oli reisil juba enne loodusõnnetuse toimumist.
  • If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorism v.a reisi poolelijäämisel evakueerimise tõttu. Samuti ei kasutata eeltoodud välistust meditsiiniabi kindlustuses, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates terroriaktist ja kindlustatu oli reisil juba enne terroriakti toimumist.

«Kuidas saab selline finantsorganisatsioon väita, et kaitse kehtib ka loodusõnnetuse ja terrorismi puhul, kui tingimused seda ilmselgelt välistavad? Kuidas saab inimene 14 päeva enne reisi teada, et loodusõnnetus või terrorism on tulemas? See on ju puhas inimeste lollitamine,» arvas naine.

If Kindlustuse kommunikatsioonijuht Rain Porss rõhutas, et tingimus hüvitise saamiseks seisneb selles, et reis jääb välisriigist evakueerumise tõttu pooleli ning see on ka lugeja esitatud punktides kirjeldatud kui «välja arvatud» tingimus (s.t kuulub hüvitamisele). 

«See tähendab, et kui Eestist reisi alustades on tegelikult juba oht välisriigis realiseerunud, siis kindlustuskaitse ei kehti, näiteks kui sõidetakse piirkonda, kus juba toimuvad massirahutused, terroriaktid vm,» selgitas ta.

Reisi poolelijäämine on Ifi tingimuste kohaselt kindlustusjuhtum, kui kindlustatu evakueeritakse Eestisse kindlustusperioodil toimuva reisi ajal tekkinud sõja, relvakonflikti, terrorismiohu, loodusõnnetuse, epideemia vm tõttu.

If hüvitab selle korral täiendavad transpordi- ja majutuskulud, mis tekkisid välisriigis seoses Eestisse tagasipöördumisega 14 päeva jooksul. If ei korralda kindlustatu evakueerimist, kuna see peab toimuma vastavalt kohalike võimuorganite või Eesti välisministeeriumi juhistele.

Porss lisas, et terrorismist tingitud evakueerumisega seotud lisakulud on Ifis kaitse all alates eelmise aasta sügisest. Samuti kuulub hüvitamisele terroriaktis vigastada saanute meditsiiniabi kulu.

«Näiteks juhtumid, kus Ifi kliendid pöördusid Nice'i sündmuste tõttu enne reisi lõppu tagasi (ehk reis jäi pooleli) või vajasid seal meditsiinilist abi, kuulusid hüvitamisele. Tingimuseks on, et tagasi pöördutakse 14 päeva jooksul arvates terroriakti toimumisest. Kui inimene on aga Eestis ja jätab terrorismiohu tõttu reisile minemata või reis tühistatakse, siis sellised juhtumid hüvitamisele ei kuulu,» rääkis ta.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles