Alaealiste töölevõtutingimused muutuvad kergemaks

FOTO: Panther Media/Scanpix

Ministeerium plaanib kaotada alaealistele lubatud tööde nimekirja ning vähendada tööandjate bürokraatiat seoses alaealise värbamisega.

Sotsiaalministeerium saatis täna kooskõlastamisele töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võimaldatakse 15-17-aastastele noortele pikemat tööaega ja kaotatakse alaealistele lubatud tööde nimekiri.

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul soovitakse muudatustega parandada alaealiste tööle saamise võimalusi.

«Kehtiv alaealiste töötingimuste regulatsioon ei tee nende tööle võtmist tööandja jaoks atraktiivseks. Samas oli 15–24-aastaste töötuse määr eelmisel aastal 13,1 protsenti, mis on üldisest töötuse määrast poole suurem,» märkis minister, lisades, et noorte tööle asumine peab muutuma lihtsamaks.

Seega uue seaduseelnõuga soovitakse vähendada ebamõistlikke piiranguid alaealiste töötamisele. Plaanitavad muudatused puudutavad eelkõige mittekoolikohustuslikke 15–17-aastaseid noori, kellele võimaldatakse eelnõuga pikemat tööaega.

Eelnõuga kaotatakse alaealistele lubatud tööde nimekiri, mis võimaldas neid tööle võtta ainult nimekirjas loetletud töödele, näiteks marjakorjamine, kauba pakkimine, nõude pesemine. Samuti ei ole 13-14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimiseks vaja enam taotleda tööinspektsiooni luba. Samas antakse inspektsioonile pädevus hinnata töö tegemiseks sõlmitud lepingu sisu tuvastamaks, kas tegemist on töösuhtega. Nii tagatakse töötajatele tööelus parem kaitse.

Lisaks tehakse eelnõuga IT-sektori töötajate valveaja rakendamisel erand igapäevase ja iganädalase puhkeaja nõuete järgimisest.

Eelnõu aluseks olevale väljatöötamiskavatsusele laekus tagasisidet paljudelt asutustelt ja organisatsioonidelt. Tagasiside põhjal on väljatöötamiskavatsuses tehtud muudatusettepanekutest välja valitud need, millega soovitakse edasi liikuda. Tagasisidet arvestades loobuti näiteks plaanist võimaldada 15-17-aastastel mittekoolikohustuslikel alaealistel teha ületunnitööd ning töötada kuni kella 23.00.

Töölepingu seaduses sisalduvat alaealiste töötingimuste ning valveaja kasutamise regulatsiooni ei ole muudetud pärast seaduse jõustumist 1. juulil 2009. aastal.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles