iDeal kampaania

Eesti noored kasutavad internetti rohkem kui Euroopa noored keskmiselt

Arvuti

FOTO: SCANPIX

Eesti noored kasutavad internetti keskmisest Euroopa noorest rohkem, olles selle näitajaga Euroopa riikide esirinnas, selgub sel nädalal avaldatud küsitluse tulemustest.

Kui Euroopas keskmiselt tunnistasid küsitletud noored, et kasutasid internetti viimase seitsme päeva jooksul 5,8 päeval, siis Eestis ütlesid noored, et tegid seda keskmiselt 6,5 päeval. Veel kõrgem oli sama näitaja ainult Taanis, Islandil, Soomes, Hollandis ja Rootsis.

Uuritud 15-16-aastaste noorte seas Eestis poiste ja tüdrukute vahel interneti kasutamise intensiivsuse osas erinevusi ei olnud.

Eesti noored kasutavad internetti Euroopa keskmisest rohkem suhtluseks sotsiaalvõrgustikes ning info otsimiseks ja surfamiseks internetis. Samas keskmisest Euroopa noorest vähem kasutavad Eesti noored internetti info allalaadimiseks ja striimimiseks (voogedastuseks).

Nii nagu Euroopas üldiselt, kasutavad ka Eestis neiud sotsiaalvõrgustikke poistest rohkem. Tüdrukutest oli sotsiaalvõrgustikes regulaarselt ehk vähemalt neljal päeval viimase nädala jooksul 90 protsenti, noormeestest 80 protsenti.

Samas kasutavad neiud nii Eestis kui Euroopas keskmiselt rohkem internetti ka info otsimiseks ja surfamiseks - seda tegi vähemalt neli korda küsitlusele eelnenud seitsme päeva jooksul 48 protsenti poistest ja 58 protsenti tüdrukutest.

Voogesituse kasutamisel oli Eesti poiste ja tüdrukute aktiivsus üsna võrdne - noormeestest oli seda viimase seitsme päeva jooksul vähemalt neli korda kasutanud 42 protsenti ja neidudest 43 protsenti vastanutest.

Noormehed kasutavad internetti aga neidudest ülekaalukalt rohkem mängimiseks, ka mängivad Eesti noored märksa rohkem internetis, kui Euroopas keskmiselt. Netis oli viimase seitsme päeva jooksul vähemalt neli korda mänginud 31 protsenti Eesti ja 23 protsenti Euroopa noortest keskmiselt. Eesti poistest oli aga internetis viimase nädala jooksul mänginud 55 protsenti ja tüdrukutest ainult 6 protsenti.

Raha eest mängimise näitaja oli Eesti noortel võrdne Euroopa keskmisega - seda oli viimase nädala jooksul vähemalt neli korda teinud 3 protsenti noortest. Eestis olid sama teinud 6 protsenti poistest ja 1 protsent neidudest.

Eesti noored kasutavad internetti Euroopa noorte keskmisega võrreldes märksa vähem millegi müümiseks või ostmiseks. Kui Euroopas keskmiselt teeb seda regulaarselt 9 protsenti noortest, siis Eestis 4 protsenti. Eesti poistest kasutab internetti kaubanduslikel eesmärkidel 6 protsenti poistest ja 3 protsenti neidudest.

Raha eest õnnemängude mängimise näitajad olid Eesti noortel madalamad kui Euroopas keskmiselt - viimase 12 kuu jooksul oli seda teinud 12 protsenti Eesti noortest võrrelduna 14 protsendiga Euroopas keskmiselt. Sagedasti teeb seda 6 protsenti Eesti ja 7 Euroopa noortest.

Noorte internetis tegutsemise uuringu tulemused olid avaldatud alkoholi ja teiste meelemürkide koolis tarvitamise (ESPAD) 2015. aasta uuringus. Selles küsitleti 34 Euroopa riigi ja USA 15-16-aastaseid noori.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles