Ökomärk soodustaks mahetooraine kasutamist

Nii mahepõllumajandusliku maa pind kui ka mahetootjate arv on Eestis kasvanud.

FOTO: Elmo Riig

Järgmisel aastal võetakse kasutusele toitlustajate ökomärk, mis peaks soodustama mahetooraine kasutamist toitlustusettevõtetes.

Mahetootjad ja eksperdid leidsid eile toimunud mahepõllumajanduse seminaril, et mahetoidusektoris tuleb tootmise arendamise kõrval senisest enam keskenduda mahetoodangu töötlemisele ja mahedana müümisele. Järgmisest aastast kasutusele võetav toitlustajate ökomärk lihtsustab mahetooraine kasutamisele viitamist ja soodustab mahetooraine kasutamist toitlustusettevõtetes.

Nii mahepõllumajandusliku maa pind kui mahetootjate arv on Eestis aasta-aastalt kasvanud, samuti on pidevalt kasvanud mahetöötlejate arv. 

«Mahesektori oluline arenguvõimalus on tuleval aastal kasutuselevõetavas toitlustajate ökomärgis, mis lihtsustab toitlustusettevõtetes mahetooraine kasutamisele viitamist ja parandab mahetoidu kättesaadavust,» ütles maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu. «Mahetooraine laialdasem kasutamine toitlustuses võimaldab kasvatada mahetoodangu kodumaist tarbimist ja tootjatel oma toodangust paremat hinda saada. Kokkuvõttes on sellest võita kõigil osalistel mahetoidu tarneahelas.»

Maaeluministeeriumis toimunud arengukava hindamise seminaril anti ülevaade mahetootmise, töötlemise ja toitlustamise ja turustamise hetkeseisust, mahepõllumajanduse valdkonna teadmussiirde pikaajalise programmi rakendamise hetkeseisust ning kavandatavatest muudatustest seadusandluses.

Mahepõllumajanduse arengukava 2014–2020 eesmärk on mahepõllumajanduse konkurentsivõime parandamine ja kohaliku mahetoidu tarbimise suurendamine. Arengukava seab eesmärgiks kasvatada mahepõllumajandusliku maa pinda 2020. aastaks 180 000 hektarini, mahetoodangu regulaarsete tarbijate osakaalu 20 protsendini elanikkonnast ning Eestis töödeldud mahetoodangu ekspordi kolmekordse kasvu.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back