Inspektor: töötajate pakase eest kaitsmine on tööandja kohustus

Tööandja peab töötajaid ilmastikumõjude eest kaitsma. Pildil katuse puhastamine.

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Kuidas tagada inimväärsed tingimused siseruumides töötamiseks, kui väljas on üle 20 kraadi külma? Ja veelgi hullem – kuidas välistingimustes tööd tehes hakkama saada, kui külm näpistab? Juhtnööre annab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor Indrek Avi.

Tööandja kohus on korraldada töö nii, et töötajaid oleks kaitstud ilmastikumõjude eest, mis võivad neid ohustada või nende tervist kahjustada. Rakendama peab abinõusid, mis aitaksid vältida füüsikalistest ohuteguritest tulenevat terviseriski või viia see võimalikult madalale tasemele. 

Kontoris 19-24 kraadi sooja

Tööruumid (sh olmeruumid) peavad olema väliskeskkonnast piisavalt termoisoleeritud, arvestades selles ruumis tehtava töö laadi ja töötaja füüsilist koormust.

Soovituslik on tagada sisetöökohtadel kerge füüsilise töö (näiteks kontoritöö) puhul õhutemperatuur 19-24 kraadi. Keskmise ja raske füüsilise töö (näiteks raskuste teisaldamine, siseviimistlus) korral on soovituslik tagada 15-19-kraadine õhutemperatuur.

Siseruumides töötamiseks sobiva temperatuuri tagamisel tuleb elektriliste küttekehade kasutamisel vältida elektrisüsteemi ülekoormust, tulekoldeid kütta mõõdukalt. Ehk on mõistlik siinkohal mõelda sellele, et ilmastikust tulenevad ebamugavused korduvad igal aastal ning tegemist pole seetõttu olukorraga, mis tuleb vaid korraks üle elada.

Seega tasuks tööandjal võimalusel mõelda elektri- või küttesüsteemi korrastamisele, et võimalikult efektiivselt (seda nii rahalisest seisukohast kui ka töötajate heaolu arvestades) leevendada ilmastikust tulenevaid ebamugavusi.

Välitööl vaja sooja puhkeruumi

Eestis puuduvad piirväärtused madala õhutemperatuuriga tingimustes töötamise osas. Soovituslik on arvestada Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi koostatud tuule-külma indeksit, mis näitab katmata nahale mõjuva külmakraadi tegelikku toimet. Seetõttu on oluline teada, kuidas saab tööandja oma töötajaid välistingimustes külma eest hoida. 
 

Tööandja peab tagama, et töötaja oleks juhendatud sel moel, et ta oleks teadlik madala õhutemperatuuriga tingimustes töötamisel tekkida võivatest terviseriskidest ning nende vältimise abinõudest.

Välitingimustes töötamisel peavad töötajad olema varustatud soojade tööriietega, sobivate jalatsite, näo- ja silmakaitsetega.

Töötamisel külmas peab tööandja tagama tööaja hulka arvestatavad vaheajad. Vaheaja kestuse ning perioodi valikul arvestada töötajate ettepanekutega.

Puhkepausideks peab tööandja töötajad kindlustama sooja ruumi või soojakutega, kus töötajatel oleks võimalusel saadaval kuum jook. Soojakus peab olema võimalik kuivatada riideid või vahetada need kuivade vastu. 

Samuti tuleb korraldada välitöö nii, et õnnetusjuhtumi korral saaks töötajat võimalikult kiiresti abistada. Vältida tuleb töötamist üksinda. Töökohal peavad olema esmaabivahendid ja soe jook. Samuti peavad olema tingimused, et kannatanut vajadusel haiglani transportida või arstiabi saabumiseni soojas hoida.

Kõik ülalmainitu lähtub töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest, mida tööandja on kohustatud täitma oma töötajate huvides.  

Tööinspektsioon soovitab tööandjal ja töötajatel jälgida enda ning kaastöötajate tervist ning kindlasti arvestada ilmastikutingimustega, sest terve töötaja on ettevõtte suurim vara.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles