Külmal ajal kellelgi kütet välja lülitada enam ei saa

Иллюстративное фото. Отопление.

FOTO: SCANPIX

Korteriühistute võlgnevuste probleemidega tegeleva töörühm tagas, et ka Ida-Virumaa kaugküttepiirkonna soojusvarustus oleks taastatud ning külmal ajal kütet välja lülitada enam ei saa.

Tänaseks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töögrupp saavutanud olukorra, kus ka kõige kriitilisemas piirkonnas Kohtla-Järvel on kaugküte sisse lülitatud ja soojusvarustus on tagatud kõigis korterelamutes. Suvisest võlgnevusest summas 116 000 eurot on jäänud 1. novembri seisuga veel võlgnevus summas 13 000 eurot.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et töögrupi järgmine ülesanne on lahendada nende koduomanike probleemid, kes on kütte eest tasunud, sest on ebaõiglane nõuda neilt teiste korteriomanike tasumata jäänud arvete maksmist.

Oviir lisas, et võlgnevuste puhul on tõhusam tegeleda probleemide ennetamisega või lahendada need võimalikult varajases staadiumis. «Seal, kus turg ei toimi, peab kohalik omavalitsus appi tulema ja riik selleks looma nii õigusliku raamistiku kui ka vajadusel eraldama rahalised vahendid elamistingimuste parandamiseks,» märkis ta.

Oviir loetles, et rahalised vahendid on neil olemas läbi rekonstrueerimisele suunatud toetusmeetme, mida saavad taotleda nii korteriühistud kui ka kohalikud omavalitsused. Kasutusest väljalangenud elamufondi lammutamiseks saavad kohalikud omavalitsused samuti toetust.

Kuna soojusettevõtjatelt saadud tagasiside põhjal selgus, et korteriühistud maksavad reeglina kütteperioodi jooksul võlgu jäänud teenuste eest suvisel küttevälisel perioodil, on MKM lisanud kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõusse võimaluse jagada kaugkütte müügihind kaheks komponendiks. See võimaldaks hajutada küttekulusid terve kalendriaasta peale.

Praeguseks on 2010. aastal MKM-i ettepanekul sisse viidud soojusvarustuse katkestamist puudutav seadusemuudatus, mis kaitseb elanikke kaugkütte väljalülitamise eest kõige külmemal ajal ja intensiivsemal kütteperioodil. 1. oktoobrist 30. aprillini on protseduur järgmine: tarbija poolt võlateatise saamisest alates peab olema möödas 90 päeva ja soojusvarustuse katkestamise aluseks olnud asjaolud selle aja jooksul ei ole kõrvaldatud.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back