Lugeja küsib: miks ei sobi tudengikaart minu isikut tõendama?

ISIC kaardid.

FOTO: Mihkel Maripuu

«Miks paljud poed ei tunnista ISIC-kaarti isikut tõendava dokumendina, kuigi sellel on samamoodi minu pilt ja sünniaeg nagu ID-kaardilgi?» küsib lugeja.

Vastab PPA kodakondsuse ja dokumenditalituse juhataja Jana Laane.

Igal Eesti kodanikul ja elamisloaga välismaalasel peab olema enda isiku tõendamiseks dokument, mille annab välja politsei- ja piirivalveamet ning mis peab vastama kindlatele kriteeriumitele. Seal peab olemas olema dokumendikasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, inimese pilt ning ka allkiri.

Isikut tõendavaks dokumendiks on Eestis pass ja ID-kaart või muu seaduses nimetatud dokument. PPA jaoks on oluline, et meie poolt väljastatavad dokumendid oleksid turvalised, vastaksid rahvusvahelistele turvalisuse nõuetele ja mugavad kasutada. Loetelu isikut tõendavatest dokumentidest leiab isikut tõendava dokumendi seadusest. Nimekirjast ei leia aga ISIC-kaarti.

Ettevõtetel on võimalus ISIC-kaarti aktsepteerida näiteks kaupluses inimese vanuse tõendamisel, kuid kohustust seda teha neil ei ole. Kuigi ISIC-kaardil on sarnaselt isikut tõendavatele dokumentidele olemas nii inimese nimi, sünniaeg, pilt kui ka allkiri, on selle vormistamine ja väljaandja on teine ning sellel puuduvad vajalikud turvaelemendid.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles