iDeal kampaania

Lugeja küsib: kas alaealine võib veetavat autot juhtida?

Nii pukseeriva kui ka pukseeritava auto roolis peab olema juhtimisõigusega inimene, olenemata kas mootor töötab või mitte.

FOTO: Caro / Ruff

Tahaksin teada, kas alaealine võib pukseeritavat autot juhtida? Ehk kui üks auto tõmbab teist, sest veetava auto mootor ei tööta,» tundis lugeja huvi.

Küsimusele vastas maanteeameti eksamiosakonna peaspetsialist Priit Tamra:

«Mootorsõidukit ei tohi juhtida isik, kellel ei ole vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust. Seejuures ei ole oluline, kas mootorsõiduki mootor töötab või mitte, sest juttu on mootorsõiduki juhtimisest kui tegevusest.

Liiklusseadus reguleerib eelpool kirjeldatud situatsiooni järgnevalt:

§ 90.  Mootorsõiduki juhtimise keeld

(1) Mootorsõidukit ei tohi juhtida isik:

1) kellel ei ole vastava kategooria või alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust;

2) kes ei täida juhile ja mootorsõidukile kehtestatud ja juhiloale märgitud nõudeid või

3) kes on kõrvaldatud sõiduki juhtimiselt vastavalt käesoleva seaduse §-le 91.

(2) Mootorsõiduki omanik, valdaja või juht ei tohi lubada mootorsõidukit juhtima isikut või anda juhtimist üle isikule, kellel puudub vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus või kes on joobeseisundis, alkoholi piirmäära ületavas seisundis või liiklusohtlikus terviseseisundis.

§ 62.  Mootorsõiduki pukseerimine

(2) Pukseeritava sõiduki roolis tohib olla vaid selle kategooria sõiduki juhtimisõigusega juht

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles