Mida teha, kui korteriomanik ei luba küttesüsteemi renoveerimiseks korterisse?

FOTO: Panther Media/Scanpix

Korteriühistute liidu hinnangul on sage probleem, et korteriomanik ei luba küttesüsteemide renoveerimisotsuse täitmiseks vajalikel hetkedel korterisse, kuigi see kohustus on seadusega tagatud.

«Seda, miks nad sissepääsu ei võimalda, on omanikud erinevalt põhjendanud: näiteks ühel juhul jäid töömeestele uksed suletuks põhjusel, et juhatus ei edastanud omanikule kümne aasta protokolle. Teisel juhul teatas omanik, et üldkoosoleku otsus teda ei puuduta, sest korteris on radiaatorid töökorras,» kirjeldas Eesti korteriühistute liidu jurist Margus Saulep.

Korteriühistu liikmete üldkoosoleku otsusest tulenevad õigused ja kohustused kehtivad eranditult kõigile ühistu liikmetele. Seega kui vastu on võetud otsus küttesüsteem renoveerida, tuleb omanikel selle täitmine tagada.

Ka Tallinna ringkonnakohus on toonitanud, et  ühistul on pidev kohustus hooldada korteriomanike ühist omandit ning korteriomanik peab võimaldama ühistul tagada korteriomanike heaolu omandi valdamisel ja kasutamisel.

Lisaks peab omanik arvestama, et korterisse juurdepääsu tagamise kohustus tuleneb korteriomandiseadusest. «Seaduse kohaselt peab omanik võimaldama korteriomandi reaalosa kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks.  Kaasomandi korrashoiuga võivad puutumust omada näiteks kütte-,vee-, kanalisatsiooni- ning ventilatsioonisüsteemiga seotud tööd,» selgitas Saulep.

Milliste tagajärgedega peab omanik otsuse ignoreerimisel arvestama? «Esiteks võib omaniku vastuseis päädida korteriühistu kohtuliku nõudega korterisse sissepääsu tagamiseks. Teiseks kui ühistule on omaniku tegevusetuse tõttu kaasnenud kahjud, siis omab ühistu õigust esitada kahju hüvitamise nõue,» kirjeldas Saulep.

Korteriühistute liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi rõhutas, et kui ühistu on otsustanud küttesüsteemi renoveerida ja antud tööd tingivad vajaduse korterisse pääseda, tuleb otsuse täitmine tagada. Vastasel juhul kahjustab korteriomanik ka teiste omanike huve, see võib kaasa tuua koormava kohtuvaidluse ja seeläbi täiendavaid rahalisi väljaminekuid.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back