Eesti naistel on lootus hakata meestega samaväärset palka saama

Teiste riikide eeskuju plaanitakse ka Eestis palgalõhega põhjalikumalt tegelema hakata.

FOTO: PantherMedia

Kuigi tööandjatel on juba praegu seadusega ette nähtud maksta naistele ja meestele sama või võrdväärse töö eest võrdset tasu, on selle järgimine seni olnud kesine. Näiteks kolmandikus Eesti organisatsioonidest on töötasu täielikult läbirääkimiste tulemus.

Olukorra parandamiseks on sotsiaalministeerium välja töötamas eelnõud, millega toetada tööandjaid oma kohustuste täitmisel, kirjutab soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht Agnes Einman sotsiaalministeeriumi blogis.

Kui Eestis on siiani keskendutud peamiselt teadlikkuse tõstmisele, siis näiteks Rootsi seadused kohustavad organisatsioone analüüsima töötasu regulatsioone, praktikaid ja töösuhete tingimusi ning põhjendamatute palgaerinevuste ilmnemisel tuleb organisatsioonidel koostada tegevuskava ebavõrdsuse kaotamiseks.

Teised riigid

Rootsis tuvastas 44 protsenti tööandjatest analüüsi tulemusel põhjendamatuid palgaerinevusi, rohkem kui pooled küsitletud organisatsioonidest muutsid palkasid või leidsid muid lahendusi võrdset või võrdväärset tööd tegevate naiste ja meeste tasu võrdsustamiseks. Palgamuudatused puudutasid vähemalt 5800 töötajat, kellest 90 protsenti olid naised.

Šveitsis on tööandjate abistamiseks välja töötatud digitaalne tööriist Logib , mis aitab välja selgitada, kas organisatsioonis täidetakse võrdse palga nõuet. Šveitsi eeskujul on Logibi-laadseid lahendusi kasutusele võtnud mitmed teised EL riigid, sealhulgas Saksamaa ja Luksemburg. Sarnane tööriist on plaanis luua ka Eestisse.

Slovakkias kontrollib naistele ja meestele makstava palga võrdsust Tööinspektsioon. Põhjendamatute palgaerinevuste tuvastamisel võib tööinspektor teha ettepaneku viia ellu tehnilisi või organisatsioonilisi abinõusid ning määrata kitsaskohtade lahendamiseks tähtaja. Ettepanekute eesmärk on aidata tööandjatel kaotada põhjendamatuid palgaerinevusi ning tagada naistele ja meestele võrdne tasu tehtud töö eest.

Ka Rumeenias, Tšehhis, Poolas, Soomes ja mitmes teises riigis on kasutusele võetud sarnaseid praktikad soolise palgalõhe kaotamiseks ja ebavõrdsuse vähendamiseks.

Naiste ja meeste palgalõhe on Eestis püsinud üle 20 protsendi – statistikaameti andmetel oli see 2015. aastal 22,2 protsenti. Palgalõhe vähendamiseks plaanitakse tööinspektsioonile  anda volitused teha järelevalvet tööandja poolt makstavate palkade ja hüvitiste üle.

Loe pikemalt blogist.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back