Kindlustusega seotud kaebuste arv on kasvanud

If P&C Insurance'i logo.

FOTO: Henn Soodla / Pärnu Postimees.

Möödunud aastal kasvas finantsinspektsioonile laekunud varakindlustust ja kaskokindlustust puudutavate kaebuste arv, samas vähenes pangandusteenustega seotud vaidluste osakaal.


Kui aastal 2009 moodustasid kaebused krediidiasutuste tegevuse suhtes ligikaudu kaks kolmandikku kõikidest finantsjärelevalvesse saabunud kaebustest, siis 2010. aastal jagunesid osakaalud kindlustusseltside ja pankade vahel võrdselt.

IF kindlustuse kohta on kõige rohkem kaebusi olnud ja see arv on ülemöödunud aastaga võrreldes kasvanud, kuid sellel kindlustusseltsil on ka kliente rohkem kui teistel.

Turuosasid arvestades sai inspektsioon kindlustusvaldkonnas kõige rohkem kaebusi hoopis BTA kindlustuse tegevuse kohta, samuti on kasvanud If P&C Insurance AS-i tegevust puudutavate pöördumiste arv.

Enim põhjustas 2010. aastal vaidlusi kahjuhüvitiste suuruse määramine kindlustusandja poolt. Traditsiooniliselt olid kaebused seotud ka kindlustustingimuste erineva tõlgendamisega ning kahjuhüvitiste maksmisest keeldumisega. Elukindlustuse valdkonnas tekitas kindlustusvõtjatele probleeme peamiselt lepinguga seotud kulude arvestamine ja nendest arusaamine.

Pangateenuste puhul olid ülekaalus klientide makseraskustest tingitud probleemid. Pankade puhul on kõige rohkem traditsiooniliselt kaebusi kahe suurema - Swedbanki ja SEB kohta, aga turuosade proportsiooni arvestades laekus enim kaebusi hoopis LHV Panga ja Bigbanki kohta.

Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv tervikuna on aasta-aastalt kasvanud. Kui 2007. aastal esitati 82 ja 2008. aastal 153 kaebust, siis 2009. aastal laekus juba 167 ja möödunud aastal 181 kaebust.

Kaebuste arvu kasv 2008. ja 2009. aastal oli osaliselt tingitud ülemaailmsest finants- ja majanduskriisist, mis tõi muu hulgas kaasa klientide suurenenud huvi ja tähelepanu nende poolt tarbitavate finantsteenuste vastu.

2008. aastal pangandusvaldkonna kaebuste arv ligikaudu neljakordistus ning ka 2009. aastal olid ülekaalus kaebused krediidiasutuste tegevuse suhtes.
 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles