Tele2 sai tarbijate eksitamise eest 4000 eurot trahvi

Tele2 logo.

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Tarbijakaitseamet tegi Tele2 Eestile 4000 eurot trahvi ebaausa kauplemisvõtte  eest, kuna tarbijaid ei teavitatud lepingumuudatustest piisavalt arusaadavalt.

Kuigi seaduse näeb ette, et sideettevõtja võib lepingus teha ühepoolseid muudatusi ja teavitada tarbijaid vähemalt kuu aega ette, siis ameti hinnangul tuleb teavitamisel järgida ka tarbijakaitseseaduse nõudeid, sealhulgas ebaausa kauplemisvõtte kasutamise keeldu.

Tele2 teavitas tarbijaid 31. detsembril 2014. aastal oma veebilehel ja 2015. aasta jaanuarikuu arvetel lepingutingimuste muudatusest, mille sisuks oli 3G interneti pakettide sulgemine, olemasolevate klientide 3G internetipakettide asendamine 4G pakettidega ning hinnatõus. Tarbijakaitseamet hindas teavitust puudulikuks ja seetõttu ebaausaks kauplemisvõtteks.

Amet leidis, et Tele2 teated olid esitatud ja ülesehitatud selliselt, et tarbijad ei mõistnud või ei märganud muudatust. Teated olid ebaselged ja arusaamatud ning olulist teavet oli varjatud. Mõlemad teated olid üles ehitatud kommertsteadaandena, milles teavitati esmalt võrgu kvaliteetsemaks muutumisest ja parandamistest.

Oluline teave lepingutingimuste ühepoolse muutmise ja hinnatõusu kohta oli esitatud ebaselgelt ja varjatult. Seepärast said tarbijad lepingutingimuste muutmisest teada alles esimese suurema arve saabumisel. Tarbijaid mõjutati tegema tehinguotsust lepinguga jätkamiseks Tele2 kasuks.

Tele2 esitas tarbijakaitseameti otsuse peale kaebuse Harju Maakohtule, milles paluti tühistada ameti tehtud väärteootsus ja lõpetada väärteomenetlus. Harju Maakohus tegi 2016. aasta  oktoobris otsuse, millega jättis Tele2 kaebuse rahuldamata ning väärteootsuse muutmata.

Kohus asus seisukohale, et veebilehel ja tarbijatele saadetud arvetel olev teade oli kõrvutades teate eesmärki, sisu ja tagajärgi tarbijat eksitav. Kohtu hinnangul tuli mõlemat teadet koos käsitleda tervikuna kui tahteavaldust lepingu muutmiseks. Oleks olnud loogiline, et arvega saadetud teates oleks kindlaks tehtud, kas konkreetsel tarbijal toob lepingu muudatus kaasa ebasoodsaid tagajärgi.

Lepinguline klient ei pruugi Tele2 lehele pöörduda ja infot otsida, kuivõrd ta on sõlminud lepingu isiklikult. Kohtu hinnangul (lähtuvalt kohtuniku elukogemusest kui ka kohtuvälises menetluses uuritud tõenditest) eeldab tarbija isiklikku teadet. Kuna tarbijale saadetud arvest võis jääda mulje, et lepingutingimustes midagi ei muutu, mõjutas see tema võimalust teha teadlik valik. Seega mõjutati teda tegema tehinguotsust, mida ta muul juhul poleks teinud, mistõttu jäeti lepingumuudatusele reageerimata.

Kohtu hinnangul ei oleks olnud kauplejale ebamõistlikult koormav ja kulukas esitada konkreetse kliendi lepingu muudatust sisaldav teade 2015. aasta jaanuaris saadetud arvele lisatud teatesse. Teatesse oleks saanud lisada tarbija paketipõhise teate, milles oleks informeeritud, et kliendi paketi tingimused muutuvad, näidates ära uue paketi tehnilised näitajad ja kuumakse. Arvestades, et iga arve oli juba saadetud identifitseerituna, ei oleks olnud raske seostada teate tekst arvel esitatud paketiga.

Tele2 esitas mullu novembris Riigikohtusse kassatsioonkaebuse, kuid Riigikohus tegi vahetult enne jõule otsuse kohtumääruse kaebust mitte menetleda. Seega jõustus Harju Maakohtu otsus, tarbijakaitseameti väärteootsus jäi muutmata kujul jõusse ning Tele2 on trahvisumma tasunud.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles