Tuhanded digitaalsed isikutunnistused ja mobiil-ID-d muutuvad kehtetuks

Muudatus puudutab kogenumaid mobiil-ID kasutajaid ehk neid, kes taotlesid sertifikaadi enne 2014. aastat.

FOTO: Mihkel Maripuu

Aprillis tunnistatakse tuhanded mobiil-ID-d ja digitaalsed isikutunnistused kehtetuks, kuna riik on otsustanud võtta kasutusele turvalisemad dokumendisertifikaadid.

Aprillis jõuavad lõpule mitme aasta jooksul toimunud ettevalmistused, et kaotada ringlusest 1024 bitisel RSA algoritmil põhinevad dokumendisertifikaadid ja minna üle tugevama krüptograafiaga võtmetele, teatas politsei- ja piirivalveamet. Vanadel võtmetel baseeruvaid sertifikaate on praegu kasutusel umbes 12 000 mobiil-ID ja 3000 digitaalse isikutunnistuse puhul ning nende tühistamine on viimane samm enne lõplikult tugevama krüptograafiaga võtmetele üleminekut.  

Mobiil-ID

Mobiil-ID puhul puudutab muudatus neid kasutajaid, kes võtsid enne 2015. aastat endale operaatori juurest mobiil-ID SIM-kaardi ja taotlesid sellele sertifikaadid 2014. aasta jooksul. Need SIM-kaardid omavad 1024 bitise RSA algoritmiga võtmeid.

Kliendid saavad endale operaatori juurest võtta asemele uue ja turvalisema mobiil-ID SIM-kaardi, millele saavad taotleda uued mobiil-ID sertifikaadid kehtivusega viis aastat. Riigilõivu kliendid enam ise lepingu tegemisel maksma ei pea. Kõigile mobiil-ID kasutajatele, keda dokumendi kehtetuks tunnistamine ees ootab, saadetakse tema mobiilioperaatori poolt vastav SMS-sõnum.

Digitaalne isikutunnistus

1. aprillist tunnistatakse kehtetuks ka umbes 3000 digitaalset isikutunnistust ja see muudatus puudutab neid digi-ID kasutajaid, kelle kaart väljastati enne 1. detsembrit 2014. Juhul, kui politsei- ja piirivalveametile on teada dokumendi kasutaja kehtiv elektronposti aadress, saadetakse sellele vastav teavitus. Dokumendi kasutaja peab pöörduma uue dokumendi saamiseks talle sobivasse politsei- ja piirivalveameti teenindusse, kus ta  saab valida, kas saada tasuta dokument oma vana digitaalse isikutunnistuse kehtivusaja lõpuni jäänud perioodi ulatuses või taotleda uus kolme-aastase kehtivusajaga dokument, mille eest tuleb riigilõiv ise tasuda. 

Muudatus on vajalik, et minna üle uuele 2048 bitistele võtmetele.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles