Kasutatud autoklaas tuleb kogumispunkti viia

Autoklaase ei tohi panna segaolmejäätmetesse sest neid võimalik materjalina ringlusesse võtta.

FOTO: Mihkel Maripuu

Kui autoklaas on katki läinud ja autoomanikul on plaanis ta ise välja vahetada, siis tuleb kindlasti meeles pidada, et autoklaas on probleemtoode, mis tähendab, et see tuleb viia eraldi kogumispunkti.

«Sõiduautod ja nende osad on Jäätmeseaduse tähenduses nn probleemtooted, mis tuleb muudest jäätmetest liigiti koguda ja eelkõige materjalina ringlusesse võtta,» kommenteeris keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek. Tänaste tehniliste ja majanduslike tingimuste piires ei ole siiski võimalik kõiki autoga lammutamisel tekkivaid materjale, nagu nt tekstiilid, vahtkumm jne taaskasutusele võtta.  

«Küll on aga ringlusse võetavad lisaks metallidele ja sulamitele ja suur osa plastidest, kummist ja ka klaasist,» märkis Eek. «Seega autoklaase ei tohi panna segaolmejäätmetesse seepärast, et seda on võimalik materjalina ringlusesse võtta.»

Ettevõtjad, kes autoaknaid müüvad, peavad aga Jäätmeseaduse järgi teavitama klienti probleemtoote tagastamise võimalustest. Ühtlasi tuleb ettevõttel seaduse järgi kliendile teada anda nendes sisalduvate ohtlike ainete ja valmistamise võimalikku mõju keskkonnale ja inimese tervisele.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles