Inspektsioon: rahaasjadega tegelevate töötajate tervis on hoitud

Raha.

FOTO: Arno Saar / Õhtuleht

Tööinspektsioon kontrollis 22 finantsasutust ning tegi sihtkontrolli käigus 47 suulist märkust ja ühe ettekirjutuse.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul näitas sihtkontroll, et Eesti finantsasutustes on töökeskkond läbi mõeldud ning sellega arendamisega tegeldakse järjekindlalt.

«Võime ütelda, et Eesti inimeste rahaasjadega tegelevad töötajad, kelle tervis on tööl hoitud. Kontrollitud ettevõtete töötajad kinnitasid ka ise, et töökeskkond ja töökorraldus on tervist hoidev ning juhtkonna suhtumine töötingimuste parandamisse on väga hea,» rääkis ta.

Pea kõik tööandjad olid koostanud riskianalüüsi, suunanud töötajad tervisekontrolli ning arsti tehtud ettepanekutega ka arvestanud. Töötajate juhendamine oli samuti enamikel juhtudel nõuetekohaselt korraldatud, puudusi esines 14 protsendil ettevõtetest. Vajalikud juhendid olid olemas 91 protsendil ettevõtetes.

Mitmes finantsasutuses olid töötajatel reguleeritava kõrgusega lauad, mis võimaldavad töötada nii istudes kui seistes. Asutustes soositi paindlikku tööaega ning tervisespordiga tegelemist. Mõnedes ettevõtetes olid oma spordisaalid, lõõgastumis- või massaažitoad.

Rõhku pannakse ka tervislikule toitumisele – tehakse puuviljapäevi, mil kontoritesse ostetakse värskeid puuvilju. Kontrolli käigus juhtisid tööinspektorid tähelepanu, et töökeskkonna riskianalüüsis tuleb hinnata kõiki, ka psühhosotsiaalseid riske. Finantsasutuste puhul võib selleks olla näiteks avatud kontori mõju, suhtlemine klientidega jmt.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles