iDeal kampaania

Huvitav info, mille paljud unustavad CVsse lisada

CV tuleb koostamisel hoolikalt läbi mõelda.

FOTO: Panther Media/Scanpix

Sageli küsivad tööotsijad värbamisspetsialistidelt, kuidas teiste kandidaatide seas tööle kandideerimisel silma paista. Soovitus on CVsse lisada ka mõned vabatahtlikuna tehtud projektid ja koolitused.

Kõige rohkem pöördumisi saavad CV-Online'i värbamisspetsialistid just noortelt, kellel pole veel pikki töökogemusi oma CVsse märkida, mistõttu tundub soovitud praktikakoht või töö unistuste firmas kättesaamatuna.

Muuda oma hobid CVs nähtavaks

CV-Online'i värbamisjuht Maris Martin soovitab mõelda, milliste hobidega asud tegelema pärast töönädala lõppu – tihti peituvad inimese olulisemad tugevused just neis tegevustes.

«Täiskasvanud panustavad nädalavahetustel tihti aega põnevatele projektidele,» ütles ta. Vabatahtlik töö erinevatel üritustel ja osalemine MTÜde tegevustes võib tema sõnul anda just neid kogemusi, mida järgmine tööandja väärtustab. Inimese julgust, töövõimet, kaasatust ühiskonnas ning järjepidevust näitab isegi osalemine näiteringides, muusikakollektiivides või spordiühenduste tegevustes.

CV-Online'i värbamisspetsialist Reili Purkas lisab, et just noored unustavad tihti oma CVs märkida, et nad on osalenud õpilasesinduse töös, asutanud õpilasfirma ja käinud ehk isegi žürii ees ideid kaitsmas ja laatadel müümas. «See kõik tuleb CVsse selgelt kirja panna, sest need kogemused on tööandja jaoks valikute tegemisel kontrollitavad ja näitavad inimest tegusa ning vastutustundlikuna.»

Purkase sõnul näitavad ka osalemised suuremates kooliprojektides ning rahvusvahelistes vahetusprojektides olulisi kogemusi, mida tööandjad väärtustavad. «Mitteformaalne õppimine on saamas järjest olulisemaks ja neid kogemusi arvestavad ka tööandjad,» kinnitab ta.

Värbajad lisavad, et nõustamisvestlustel on tihti selgunud, et inimestel on tekkinud võimalusi külastada täienduskoolitusi ning paljud on osalenud ka põnevatel kursustel, aga CVst unustatakse need ikka ja jälle välja.

Milliseid kogemusi hobidega saad?

«Kandideerides teenindajaks võib näiteks joogakursusel osalemine olla määravaks asjaoluks tööle valimisel, sest tööandja teab, et see inimene peab endast lugu ja järelikult ka klientidest,» tõi Martin näite. Samas tasuks enne kandideerimist läbi mõelda, millised vaba aja tegemised ja kogemused on konkreetse töökohaga rohkem seotud ja lisada CVsse vaid need.

«Ülipikka nimekirja tasub pigem vältida, sest see aitab värbaja ja tööandja aega valikute tegemisel kokku hoida – neist võib hiljem omavahel kohtudes täiendavalt rääkida,» soovitab Purkas. Kõik need sisukad tegevused tõestavad õigesti esitletult tööandjale sinu enesedistsipliini ja aja planeerimise oskust – mõlemad on olulised suuremale hulgale tööandjatest.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles