Euroopa Parlament tõhustas toidukontrolli Euroopa Liidus

Hobuseliha.

FOTO: GERARD JULIEN/AFP

Kolmapäeval võeti Euroopa Parlamendis vastu määrus, millega tõhustatakse toiduohutuskontrolli kogu toidutarneahela ulatuses. Uute reeglite eesmärk on parandada tarbijate kaitset võimalike toidupettuste eest ja taastada tarbijate usaldus.

«Pärast hobuselihaskandaali on tarbijatel tõsiseid küsimusi liha tarneahela usaldusväärsuse kohta. Euroopa Parlament tegi pingutusi, et neid muresid lahendada ja saavutada reeglid, mis lubavad ametiasutustel pettusega võidelda,» ütles raportöör Karin Kadenbach (S&D, AT).

«Olen uhke selle üle, et parlamendil õnnestus parandada jõustamist puudutavat peatükki, eriti osa trahvide sihiliku reeglite rikkumise kohta,» lisas ta.

Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu läbirääkijate kokku lepitud ja parlamendi täiskogu heaks kiidetud määrusega tagatakse:

  • laiaulatuslik kohaldus, et tagada toidu- ja sööda kohta käivate õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, järgida taimetervise ja taimekaitsevahendite eeskirju;
  • etteteatamiseta riskipõhised ametlikud kontrollid kõigis sektorites;
  • tõhusam järelevalve pettuse ärahoidmiseks;
  • imporditingimused kolmandatest riikidest tarnitavate loomade ja toodete jaoks;
  • Euroopa Komisjoni kontrolltegevus ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides.

Lisainfo

Hiljutised toidupettuse juhtumid nagu hobuselihaskandaal, on näidanud vajadust järelevalveametkondade tõhusama tegutsemise järele, et kaitsta tarbijaid ja ausaid tootjaid reeglite rikkumisest tulenevate riskide eest.

Uued reeglid järgivad riskipõhist lähenemist, lubades järelevalveametitel suunata oma vahendid kõige olulisemate probleemide lahendamisele.

Määrusega kehtestatakse nõuded ametlikeks kontrollideks kõigis toidutarneahela sektorites. Praegu reguleeritakse toidutarneahela ametlikke kontrolle 16 erineva määruse ja direktiiviga.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles