Raul Niin: ideed luua Eestisse skandinaavlaste ravikeskus tasub kaaluda

FOTO: SCANPIX

2011 aasta alguses võttis europarlament vastu piiriüleste patsiendiõiguste direktiivi, mis lihtsustab raviteenuste kasutamist välisriigis. See ja kasvav vajadus raviteenuste järele loovad soodsa pinnase Läänemeremaade ravikeskuse loomise idee teostamseks, kirjutab Raul Niin MTÜst Teenusmajanduse Koda.

Skandinaavias on kasvav vajadus raviteenuste järele seoses elanikkonna vananemisega. Seetõttu on sinna juba täna oodatud Eesti  arstid. Eesti arstid on Skandinaavias ennast  tõestanud. Samuti oleme Skandinaavia turistidele tuntud sihtriik. Aeg oleks talendid koju tagasi kutsuda ning pakkuda Soome ja Rootsi patsientidele raviteenust Eestis.

Viimastel aastatel on EL struktuurfondidest investeeritud miljardeid Eesti kroone haiglate ning hoolekande asutuste taristusse. Eesti on kompuutertomograafide ja magnetresonantstomograafide arvu poolest ühe miljoni inimese kohta Soomega võrreldes paremas seisus.

Seega on olemas arstid, tänapäevased haiglad ning meditsiinitehnika. Samuti on EL seadustanud piiriülese ravikindlustuse. Arengufond on uurinud meie lähiriikide valmisolekut tarbida raviteenuseid väljaspool riigipiire ning järeldus on ühene - vaja on tegusid, et välispatsient Eestisse tuleks.

Teenusmajanduse koda kutsus märtsis kokku raviteenuste ekspordist huvitatud erakliinikud, hoolekandasutused ning arstid. Algust sai projekt Medicine Estonia. Projekti idee on luua Eestisse initsiatiivgrupp, kes edendab Eestis raviteenuste eksporti.

Ettevõtlikud inimesed on võtnud eesmärgiks meelitada Eestisse lähiriikidest patsiente. Samuti on arstide liit kinnitanud oma toetust raviteenuste ekspordi arendamisele. Nemad näevad selles võimalust arstidele pakkuda Eestis tasuvat ja mitmekesist tööd läbi mille on võimalik aidata kaasa tohtrite naasmisele Eestisse.

Sonny Aswani idee on hea, kuid vaja on lisaks eraalgatusele ka riigi toetust ja panust, et tutvustada Eestit kui meditsiiniteenuste keskust.

Näited mujalt maailmast kinnitavad, et raviteenuste ekspordile keskendumine tagab kvaliteetsema ja kättesaadavama ravi ka riigi enda kodanikele.

Pidagem meeles, et ühe arsti koolitamine maksab maksumaksjale vanas vääringus keskmiselt miljoni.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles