Lugeja küsib: kas pean töökohta vahetades uuesti tervisekontrolli minema?

Tervisekontrolli käigus hinnatakse, kas konkreetses töökohas esinevad ohutegurid võivad kahjustada töötaja tervist niivõrd, et ta ei tohi enam sellistes tingimustes töötamist jätkata.

FOTO: SCANPIX

«Kolisin hiljuti ja vahetasin ka töökohta. Töötasin varem ühes Tartu puidufirmas, nüüd ka puidufirmas, aga Tallinnas. Tartus saadeti mind aasta tagasi töötervishoiuarsti juurde tervisekontrolli. Uues firmas öeldakse, et pean uuesti terviskontrolli minema. Kas tõesti pean seda tegema?» tahtis lugeja teada.

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg:

«Tervisekontrolli eesmärk on selgitada välja, kas tehtav töö ja töökeskkond sobivad töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Tervisekontrolli käigus hinnatakse, kas konkreetses töökohas esinevad ohutegurid võivad kahjustada töötaja tervist niivõrd, et ta ei tohi enam sellistes tingimustes töötamist jätkata. Aasta tagasi läbitud terviskontrolli ajal võisid Teie tervist mõjutavad ohutegurid olla teised kui nüüd uues töökohas. Näiteks tuleb ehk uues kohas rohkem raskusi käsitsi teisaldada. Erineda võib ka müra tase, selle sagedus ja sellega kokkupuuteaeg. Või puutute uues töökohas kokku ohtlike kemikaalidega, mida eelmises töökohas üldse ei kasutatud.

Tervisekontrolli suunamisel esitab tööandja arstile töökeskkonna riskianalüüsi, milles on hinnatud konkreetse töökoha ohutegurite võimalikku mõju töötajate tervisele. Lisaks sellele on põhjaliku tervisekontrolli üheks osaks see, et töötervishoiuarst tutvub töötaja töökeskkonna ja töökorraldusega. Kui arst on saanud ülevaate Teie uuest töökohast, saab ta hinnata selle sobivust Teie tervisele.

Tervisekontrolli läbimine töötervishoiuarsti juures on ennekõike Teie enda tervise huvides. Siis saate selgust uue töökoha ohutegurite võimalikust mõjust ja saate oma tervist paremini hoida.»

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles