Statistika: neljandik rahast kulub Eesti inimestel toidule

Statistikaameti uuringu järgi kulub Eesti inimestel kõige rohkem raha toidule ja eluasemele. Pildil kliendid toidupoes.

FOTO: Mihkel Maripuu

Mullu kulutasid Eesti inimesed kõige enam raha toidule, ühe leibkonnaliikme kogukuludest moodustas toit koguni neljandiku, selgus statistikaameti leibkonna eelarve uuringust.

Toit kuulub koos eluasemekulutustega nii-öelda sundkulutuste sekka ning just sundkulutuste osatähtsus leibkonna eelarves on viimastel masuaastatel suurenenud.

Uuringu andmetel kulutas leibkonnaliige 2010. aastal kuus keskmiselt 265 eurot (4139 krooni), millest kulutused toidule ja eluasemele moodustasid 45 protsenti ehk 119 eurot. 2007. aasta uuringus oli taoliste sundkulutuste osatähtsus alla 40 protsendi.

Keskmised kulutused ühe leibkonnaliikme kohta jagunesid eelmisel aastal järgmiselt: toit 69 eurot, eluase 50 eurot, transport 29 eurot, vaba aeg 25 eurot, majapidamine 16 eurot, rõivad ja jalanõud 12 eurot ning tervishoid 10 eurot.

Võrreldes masueelse ajaga on ligi veerandi suurenenud kulutused eluasemele. Vähenenud on aga kõige rohkem rõivastele ja jalanõudele tehtavad väljaminekud.

Uuringust ilmnesid ka erinevusel linnas ja maal elavate inimeste vahel. Linnaleibkond kulutas toidule rohkem raha kui maaleibkond, kuid linnas oli toidukulutuste osatähtsus kogukuludest väiksem kui maal.

Samuti olid linnas suuremad väljaminekud eluasemele ning linnas kulus enam raha riietele ja vabale ajale, väljas söömisele.

Maal seevastu olid suuremad väljaminekud transpordile ja majapidamisele.

Maakondade lõikes kulutasid enam harjumaalased (306 eurot kuus leibkonnaliikme kohta) ja läänemaalased (299 eurot). Väiksemad olid väljaminekud Jõgeva- ja Põlvamaa elanikel ning kõige vähem oli kulusid idavirulastel (178 eurot).

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles