Lugeja küsib: kui kaua peab säilitama töökeskkonna riskianalüüsi?

Tööinspektsioon.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

«Koostasime uue töökeskkonna riskianalüüsi, kuna vahetasime välja osad seadmed. Tean, et riskianalüüsi peab säilitama 55 aastat, aga kas uue koostamisel võime vana hävitada? Aastatega koguneb neid päris palju, sest tootmisettevõttes ikka midagi muudetakse ja siis tuleb iga kord uus analüüs teha,» küsis lugeja tööinspektsioonilt.

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula.

Riskianalüüsi säilitamise kohustus tuleneb töötervishoiu ja tööohutuse seadusest, mis ütleb, et riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat. Uue riskianalüüsi koostamisel ei tule ega ka tohi eelmist riskianalüüsi ära hävitada, vaid seda tuleb samuti säilitada 55 aastat. Iga riskianalüüs, mis ettevõttes on koostatud, kuulub säilitamisele 55 aastaks.

Kõikide analüüside säilitamine on vajalik, et saada infot töökeskkonna ja selle muutumise kohta. Näiteks võib sellest olla abi tõendamaks, et ettevõtte endisel töötajal, kellel on kutsehaigusena tuvastatud kuulmislangus, ei saanud see tekkida teie ettevõttes, sest võeti kasutusele uued seadmed ning kuulmist kahjustavat müra ei tekkinudki.

Koos riskianalüüsiga tuleb säilitada ka töökeskkonna ohutegurite mõõtmistulemuste protokollid, sest need on osa riskianalüüsist. Teatud ohutegurite mõõtmiste puhul on valdkonda reguleerivates määrustes sätestatud eraldi tähtaeg mõõtmisprotokollide säilitamisele. Näiteks ohtlike kemikaalide puhul säilitatakse mõõtetulemuste üks eksemplar mõõtelaboris, teist säilitab tööandja 40 aastat. Kui tööandja lõpetab tegevuse, antakse mõõtetulemused üle tööinspektsioonile.

Toimetus ootab lugejate küsimusi Saada küsimus

Loe ka neid

Tagasi üles