iDeal kampaania

Lugeja küsib: kuidas käib alaealise töölevõtmine uue korra järgi?

Tööinspektsioon. Foto on illustreeriv.

FOTO: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

«Kuulsin, et alaealise töölevõtmise nõusoleku taotlemise kord muutus. Plaanin oma 13-aastase sugulase tööle võtta ning tekkiski küsimus, kas nõusolek on vajalik ja kuidas nõusoleku taotlemine uue korra järgi käib?» küsis lugeja tööinspektsioonilt.

Vastab tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.

Tõepoolest, 1. juulist jõustuvad töölepingu seaduse muudatused ning enam ei pea taotlema tööinspektsioonilt luba alla 15-aastase töölevõtmiseks. Tööandjale jääb alles kohustus küsida lapsevanema luba 7-14-aastase lapse tööle võtmisel. Alates 1. juulist peab tööandja kümme tööpäeva enne 7-14-aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande. See erineb oluliselt täiskasvanu või juba 15-aastaseks saanud töötajast, kelle võib registrisse kanda ka tööle asumise päeval.

7-14-aastase lapse töölevõtmisel tuleb töötamise registri märkuste lahtrisse sisestada andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimuste (sealhulgas töö tegemise koha ja töökohustuste) ning koolikohustuslikkuse kohta. Lisage kindlasti juurde ka oma kontaktisik, kellega inspektor saaks vajadusel ühendust võtta – see muudab menetluse sujuvamaks.

Töötamise registrit haldab maksu-ja tolliamet, kes edastab andmed registreeritud alaealise kohta tööinspektsioonile. Tööinspektor kontrollib kümne tööpäeva jooksul, et tegemist poleks keelatud tööga ning alaealise töötingimused oleksid kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega. Inspektor võib tööandja esindajaga ühendust võtta ning küsida täiendavat infot. Kui kümme tööpäeva möödub ning inspektor pole ühendust võtnud ega keelduvat otsust teatavaks teinud, saab eeldada, et inspektor on nõusoleku andnud ja lapse võib tööle lubada.

Muudatus puudutab vaid neid alla 15-aastaseid, kes asuvad tööle 1. juulist. Enne seda tuleb jätkuvalt esitada tööinspektsioonile nõusoleku saamiseks taotlus. Taotluse vorm on kättesaadav inspektsiooni kodulehel. Samast leiate ka täpsema selgituse alaealise tööle võtmiseks vajaliku nõusoleku taotlemise korra kohta. 1. juulist jõustuva töölepingu seaduse muudatustega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Viitasite, et soovite tööle võtta 13-aastast last. Palume kindlasti arvestada, et seadus lubab tal kerget tööd teha ja seda maksimaalselt poole koolivaheajast. Samuti kehtivad 13-aastasele erinevad töö- ja puhkeajaga seotud piirangud. Näiteks tohib ta töötada koolivaheajal kuni seitse tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (õppeveerandi kestel üksnes kaks tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul). Lisaks ei tohi 13-aastane (eelduslikult koolikohustuslik) laps teha tööd kella 20.00-06.00 vahelisel ajal, välja arvatud siis, kui töö on kerge kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal ning täiskasvanu järelevalve all. Ületunnitöö on alaealiste puhul keelatud.

Alaealiste töötamise täpsed reeglid leiab Tööelu kodulehelt.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles