Amet tuletab meelde: õhkbatuudid peavad olema ohutud

Avalikul üritusel, näiteks küla jaanitulel, laadal või mujal tasub lapsevanematel jälgida, millistele batuutidele nad oma lapsed hüppama lubavad.

FOTO: SCANPIX

Juba täna alustatakse üle Eesti erinevate eelpidustustega saabuva võidupüha ja jaanipäeva puhul, nii ongi sobiv aeg meelde tuletada, et kui aeda või avalikuks ürituseks püstitatakse õhkbatuut, siis peab olema tagatud selle turvaline kasutamine.

Õhkbatuudi paigaldamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda kõigist tootjapoolsetest juhistest. Tootja poolt batuudi ohutuks kasutamiseks tarbijatele ette nähtud teave peab olema iga batuudi juures selgelt esitatud. Täiskasvanud järelevaataja peab jälgima batuudil hüppavaid lapsi ning hoidma silma peal, et nad näiteks ei ripuks batuudi välisseintel, ei läheks batuudile söögi ja joogiga ega korraga ei läheks batuudile lubatust rohkem lapsi.

Kui otsustad õhkbatuudi rentida, siis tea, et rendileandja peab sulle tootega kaasa andma põhjalikud kasutus- ja paigaldusjuhised, nende seas ankrute paigaldamise meetod, maksimaalne ohutu tuule kiirus, paigaldusala nõuded jne. Eelkõige peaks õhkbatuudi paigaldamine olema rendileandja töö, ent järgides korrektselt kõiki ohutusnõudeid on võimalik see ka ise ohutult püstitada. Samuti peab rendilevõtja muu teabe hulgas saama juhiseid kuidas käituda eriolukordades nagu ootamatu vihm, tuule tugevnemine, batuudi tühjenemine ja elektrikatkestus. Kui sul tekib kahtlusi millegi suhtes, siis küsi kohe teenusepakkujalt lisaselgitusi. Ära jäta lapsi kunagi ilma täiskasvanu järelevalveta batuudile.

Avalikul üritusel, näiteks küla jaanitulel, laadal või mujal tasub lapsevanematel jälgida, millistele batuutidele nad oma lapsed hüppama lubavad. Silmas tuleks pidada, kas batuudid on igast küljest kinnitatud ja ankurdatud maa külge, millisele pinnasele on õhkbatuut paigaldatud ning kas kõva pinnase (asfalt vms) puhul on olemas  pehmendusmatid näiteks batuudile peale ja maha minemise alal ja muud taolist, mis suurendavad kasutajate turvalisust. 

10 nõuannet, kuidas tagada ohutus õhkbatuudi kasutamisel:

  1. Välitingimustes kasutatavad batuudid peavad olema ankurdatud ning kõik tootjapoolsed kinnituskohad, sh kõrgete batuutide ülemised ankurduskohad, peavad olema vastavalt tootja juhistele kinnitatud ka juhul kui batuut asub kõval pinnasel, näiteks asfaldil.
  2. Täispuhutav batuut peab asuma eemal kõikvõimalikest ohtudest, näiteks elektriliinid, aiad, puud jne.
  3. Õhkbatuudi paigaldusala peab olema puhas teravatest esemetest.
  4. Õhkbatuudi ümber tuleb tagada vaba ala.
  5. Puhur ja kaablid ei tohi olla kättesaadavad tarbijatele ega teistele kõrvalistele isikutele, sh välistada tuleb juhtmetesse takerdumise võimalus.
  6. Tootja poolt batuudi ohutuks kasutamiseks ettenähtud ohutusteave batuudi kasutajale peab laatadel, väliüritustel, mängualadel jne kasutatavatel batuutidel olema selgesõnaliselt iga batuudi juures välja toodud. Muu hulgas peab olema kirjas mitu inimest tohib korraga batuudil hüpata, mis vanuses, kaalus või kasvus lapsed batuudil hüpata tohivad, hüppamine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all, ei tohi teha saltosid, mürada, tõugelda jne.
  7. Vajalik on tagada täiskasvanud järelevaataja olemasolu, kes jälgib ja koordineerib batuutide kasutamist, sh kasutajate arvu, ning saab koheselt reageerida õnnetuse või batuudi tühjenemise korral.
  8. Batuut ei tohi olla rebenenud, vigastatud vms;
  9. Peab olema teada, milline on igale batuudile tootja poolt lubatud maksimaalne kasutajate arv, kasutaja maksimaalne pikkus ning seda tootja poolt etteantut peab järgima.
  10. Tuleb jälgida ilmastikuolusid. Vihma ja tugeva tuulega (tuulekiirus enam kui 11 m/s) õhkbatuuti kasutada ei tohi.
Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles