Kuidas kontrollib veterinaar- ja toiduamet maasikate päritolu?

FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Eesti maasikate tipphooaeg tõstatab tarbijate seas küsimuse, kuidas ja kui tihti kontrollitakse, kas turumüüjad müüvad Eesti sildi alt ikka kodumaiseid saadusi. 

Küsimusele vastab Monika Kuusk, veterinaar- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialist:

Müüja peab olema suuteline tõendama maasikate päritolu kas kauba saatedokumendiga või talu nime järgi, kust maasikad pärinevad. Kui müüja müüb oma talu maasikaid, saab järelevalveametnik kontrollida, kas see talu, mille toodangut müüja müüb, on ikka maasikakasvataja. Kui müüja müüb kellegi teise toodangut, on ainus viis päritolu tuvastamiseks teha seda läbi toidu jälgitavuse kontrolli, mille käigus küsitakse kaubasaatedokumente.

Saatedokumendil esitatud teave peab olema kokkuviidav müüdava kaubaga, sealhulgas peab hinnasildil esitatud päritoluriik ühtima päritoluriigiga, mis on esitatud kaubasaatedokumendil. Päritoluriigi esitamine saatedokumendil ja toote juures oleval sildil on kohustuslik, sealhulgas on igal turukülastajal õigus küsida maasikate saatedokumenti.

Kui inimesel tekib kahtlus, et turul müüakse välismaiseid maasikaid eestimaiste maasikate pähe, palume esitada kaebus e-kirja teel kaebus@vet.agri.ee või telefonil 605 4750. Maasikamüüjaid kontrollitakse turgudel enamasti vähemalt üks kord aastas. Järelevalve käigus tuvastatud mittenõuetekohase (sealhulgas eksitava) teabega tooted peavad olema varustatud õige infoga. Sõltuvalt juhtumist võib järelevalveametnik teha ettekirjutuse koos sunniraha hoiatusega, korduva ettekirjutuse rikkumise korral määrata ka sunniraha.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles