Õppivad noored sooviks saada rohkem praktikat

FOTO: Panthermedia / Craig Robinson

Noored väärtustavad õpingutes mahukamat praktikat ja õpipoisiõpet, selgus Eesti tööandjate keskliidu poolt läbi viidud küsitlusest.

Teist aastat järjest leidis ligi 90 protsenti küsitlusele vastanud noortest, et praktikal on õppetöös oluline roll, lisaks soovitakse endiselt praktika osakaalu suurendamist õppetöös. Kõige enam tunnevad selleks vajadust ülikoolides õppivad tudengid.

Tööandjate keskliidu haridusnõuniku Anneli Entsoni hinnangul on rõõmustamist väärt, et noored peavad praktikat oluliseks, sest see annab võimaluse lihvida koolis kogutud teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas. «Tulevaste spetsialistide ettevalmistamisel on praktikal väga oluline roll ja on tore, et noored seda mõistavad. Samuti rõõmustab, et praktikakoha leidmisel on noored ise agaramaks muutunud,» lisas Entson.

Vastanutest 60 protsenti eelistaksid õppevormi, kus enamik õppetööst toimuks praktilise tööna ehk töökohapõhises õppes. Seega on enam kui pooltel vastanutel huvi proovida õppevormi, kus suur osa õppetööst toimub tööandja juures.

Eelmise aastaga võrreldes on noorte arvates muutunud kergemaks praktikakoha leidmine - vähe noori pidas seda väga keeruliseks või pigem keeruliseks. Samuti on aastaga vähenenud noorte ootus, et kool abistaks praktikakoha leidmisel.

Aastataguse küsitlusega võrreldes on kasvanud Eesti õppurite teadlikkus õpipoisiõppest ehk töökohapõhisest õppest. Vastajate seas on aastaga suurenenud ka õpipoisiõppes osalenute protsent, mis näitab, et töökohapõhine õpe on muutumas populaarsemaks.

Tööandjate keskliidu küsitlusele vastas 512 inimest, kelle hulgas olid põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste, ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppurid.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back