Postimees küsis kaubakeskuses inimestelt, kas nad tajuvad juba alkoholiaktsiisi järsu tõusu mõju, kuid selgus hoopis, et enamus küsitletutest kas ei tarbi üldse alkoholi või siis napsitavad väga harva ja väga vähe.

Kümnekonna küsitletu hulgast tunnistasid vaid üksikud, et tunnetavad aktsiisitõusu mõju omal nahal.