Lapsed tuleks kaasata pere rahaasjadesse

Lapsed ja raha

FOTO: SCANPIX

Rahaasjade Teabekeskus korraldas ekspertidega vestlusringi, kus arutleti hiljuti ilmunud uuringu valguses mõistliku taskuraha süsteemi üle. Koos diskuteeriti, kas heade hinnete või toa koristamise eest peaks lastele raha andma. Lisaks anti praktilist nõu, kuidas lastele igapäevast rahakasutust õpetada.

Psühholoog Anu Pärna sõnul on väga oluline kaasata lapsed pere raaasjadesse Näiteks võiks laps valida, kas ta tahab poes ühe euro eest osta jäätist või kommi. Lisaks tõi Pärn välja isikliku eeskuju olulisuse ja lisas, et laste oskamatus rahaga ümber käia on tihti seotud lapsevanemate endi ebaratsionaalsete tarbimisharjumustega. «Iga kord, kui näitame näpuga lapse peale, siis kolm sõrme näitab meie enda peale,» lisas Pärn

Eesti majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi juhatuse liige Elbe Metsasalu tõi välja, et lapsi tuleb võimalikult palju kaasata igapäevastesse kodustesse tegevustesse. «Kust me näeme, kas kulutame elektrit palju või vähe; kust tuleb tuppa soe; kui palju kasutame vett – nende lihtsate asjade kaudu saab õpetada ka raha väärtust,» ütles Metsasalu. Naise sõnul on taskuraha andmise puhul oluline sõlmida lapsega kokkulepe, milliseid kulutusi peaks ta oma eelarvest katma ja millised kulutused tasutakse pere ühisest rahakotist.

Kokku said kirja pandud aga 11 nõuannet lapsevanemale rahatarkuse jagamisek

1. Katsetage taskuraha suurusega. Täpse summa väljaselgitamiseks tasub proovida esmalt erinevaid võimalusi. Alustage väiksematest summadest, mille kasutamise üle saab laps ise otsustada. Järk-järgult summat suurendades saab lapsele õpetada ka raha kogumist.

2. Määrake võimalusel regulaarne taskuraha. See aitab lapsel õppida eesmärkide seadmist ja kogumist ning suurendab samal ajal tema iseseisvust.

3. Millal lapsele taskuraha anda? Sõltub lapse küpsusest ja vanemate väärtushinnangutest. Kindlasti ei ole hea siduda taskuraha kodutööde tegemisega, mille eest laps nagunii vastutab. Küll aga võib taskuraha olla seotud  keerukamate tööülesannete täitmisega.

4. Kaasake laps pereeelarve tegemisse. Näidake, kui palju kulub raha kodule, transpordile, söömisele, vaba aja veetmisele ja erinevate laenukohustuste tasumisele. Õpetage lapsele, kuidas teha ostunimekirja ja millised on mõistlikud valikud kaupluses.

5. Sõlmige lapsega kokkulepe, milliseid kulutusi peaks laps oma eelarvest katma ja millised kulutused tasutakse pere ühisest rahakotist (nt rõivad, meelelahutus, telefoniarve jne).

6. Näidake lapsele, kuidas seada lühi- ja pikaajalisi rahalisi eesmärke ning tehke koos plaan, kuidas soovitud eesmärgid saavutada. Arvutage koos lapsega, kuidas mõjutab laenu kasutamine ostu maksumust ja võrrelge seda säästmisega. Võite näiteks arutada, kui palju kulub raha arvuti ostuks, puhkusereisil või ülikoolis õppides ning kuidas ja kui kaua selleks raha koguda.

7. Õpetage lapsele, kuidas eristada vajadusi soovidest. Seletage lapsele, et aeg-ajalt tuleb teatud asjadest suuremate unistuste või soovide jaoks loobuda.

8. Tunnustage last mõistliku rahakasutuse ja eesmärkide saavutamise eest.

9. Olge eeskujuks. Emal, isal ja teistel lähedastel on oluline roll laste hoiakute kujundamisel. Lapsed jälgivad oma lähedaste igapäevast rahaga majandamist ja sealt tekib neil üldine arusaam rahast.

10. Tehke lapsele pangakaart. Lisaks sellele, et pangakaart õpetab rahaga ümberkäimist, on see lapsele märk, et vanemad usaldavad teda. Pangakaardi kasutamine on üldiselt ka turvalisem kui sularaha kaasas kanda. Kontoväljavõtet jälgides tekib lapsel parem ülevaade, millele raha kulub. Lisaks saate interneti- või mobiilipanga vahendusel lapse rahaasjadel silma peal hoida ja vajadusel tema limiite muuta.

11. Toetage last suvise töökoha leidmisel või lisaraha teenimisel. Töötamine annab hindamatu kogemuse raha väärtuse tundma õppimisel ja aitab noort elukutse valikul.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles