iDeal kampaania

Eesti toetab toidurassismi uurimist

Nutella on üks neist, kes on pidanud viimasel ajal seisma silmitsi toidurassismi süüdistustega.

FOTO: ERIC GAILLARD/REUTERS

Eesti toetab Euroopa Komisjoni algatust uurida Euroopa liidus toiduainete ja kaupade topeltstandardite temaatikat.

«Toetame Euroopa Liidu Komisjoni algatust töötada välja ja rakendada üleeuroopaline usaldataval metoodikal baseeruv lähenemine, mis võimaldab olukorrale anda sisulise hinnangu ja sellele vastavalt planeerida ka vajadusel lahendusteed,» ütles maaeluministeeriumi pressiesindaja Angelika Lebedev BNS-ile.

Maaeluministeeriumi, veterinaar- ja toiduameti (VTA), tarbijakaitseameti ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) esindajad arutasid esmaspäevasel kohtumisel võimalikke edasisi samme Euroopa Liidus toidu topeltstandardite küsimust.

Kohtumisel tõdeti, et niinimetatud kahese kvaliteedi probleem on oluliselt laiemana tõstatud kui toit ning näiteid on toodud ka olmekeemia valdkonnast. «Tegemist on laiema tarbijakaitselise küsimusega,» märkis Lebedev.

Samuti on vaja läbi viia laiapõhjaline uuring. «Juhuslikult valitud toodete võrdlemine ei anna ametkondade hinnangul pilti temaatika ulatusest ega ka sisust,» lisas Lebedev.

Euroopa Komisjon on palunud  teadusuuringute keskusel The Joint Research Centre töötada välja juhendid ühtseks kahese kvaliteediga toidu probleemile lähenemiseks.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles