Tööinspektsioon viis tööõnnetusest teavitamise seadusega kooskõlla

Tööõnnetus.

FOTO: Panther Media/Scanpix

Tööinspektsioon ei tohi enam muutunud isikuandmete kaitse seaduse tõttu tööandjale avaldada tööõnnetusse sattunud töötaja delikaatseid isikuandmeid.

«Kui on tööõnnetus juhtunud ja arst saadab meile selle kohta teatise, siis me ei saada seda tööandjale kohe edasi, vaid küsime tööandjalt, kes on volitatud isik, kellele saame selle delikaatsete isikuandmetega informatsiooni saata,» ütles tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel BNS-ile.

«Natuke läks see tsükkel pikemaks, et kaitsta isiku andmeid,» ütles Abel. Uus süsteem võib pikendada tööandjaga suhtlemisele kuluvat aega ning seega võib viibida tööõnnetusega seotud andmete jõudmine haigekassale.

Uue korra kohaselt esitab arst raske tööõnnetuse ja töövõimetuse määramise puhul tööinspektsioonile teatise. Tööinspektsioon teavitab seejärel õnnetusse sattunud töötaja tööandjat, kuid ei tohi isikuandmete kaitsmiseks avaldada töötaja nime, isikukoodi ega õnnetuse toimumise täpset aega.

Tööinspektsioonilt isikuandmeid sisaldava arsti teatise saamiseks peab ettevõtte seaduslik või volitatud esindaja esitama allkirjastatud avalduse arsti teatise saamiseks.

Avaldusele peab märkima konkreetse isiku nime, isikukoodi ja kontaktandmed, kelle andmetega oleks võimalik arsti teatis krüpteerida ehk andma volituse ettevõtte nimel edastatavaid terviseandmeid töödelda.

Digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud avaldus tuleb edastada e-kirjana aadressil ti@ti.ee või postiaadressil Mäealuse 2/2, B-hoone, Tallinn.

Tööandjal on võimalik tööinspektsioonile teatada arsti teatiste edastamiseks püsiva kontaktisiku andmed ja volitus, sel juhul väljastatakse arsti teatise saabumisel koheselt info koos arsti teatisega määratud kontaktisikule.

Pärast taotluse saamist väljastab tööinspektsioon tööandja seaduslikule või volitatud isikule krüpteeritud kujul arsti teatise või edastab koopia arsti teatisest, kui andmete elektrooniline vastuvõtmine ei ole võimalik. Kontaktisik saab arsti teatise avada ning edasi toimetada.

Toimetus ootab lugejate küsimusi Saada küsimus

Populaarne

Tagasi üles