Amet: Ka telefoni teel sõlmitud lepingut võib lugeda sõlmituks

Inimesed saavad iga päev hulgaliselt pakkumisi telefoni teel.

FOTO: SCANPIX

Tarbijakaitseamet juhib tarbijate ja kauplejate tähelepanu, et sidevahendi abil sõlmituks võib lugeda lepingut ka siis, kui tingimuste üle läbirääkimised ning nõustumused on toimunud telefoni teel ning tarbija allkirjastab lepingu esinduses, kus läbirääkimisi ei peeta. Sellisel juhul on tarbijal võimalik lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Tarbijad saavad sageli müügipakkumisi telefonitsi, näiteks sideteenuste valdkonnas pakutakse uut operaatorlepingut ning soodsatel tingimustel mobiiltelefone. On tavapärane, et pärast tingimuste üle läbirääkimisi annab tarbija telefonitsi oma nõusoleku pakkumise vastu võtmiseks ja lepingu sõlmimiseks. Lepingu jõustamiseks peab tarbija kinnitama, et ta soovib olla telefoni teel võetud kohustustega seotud, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mis võib toimuda nii e-posti kui tavaposti teel või ka kulleriga saadetud dokumentide allkirjastamisel. Ilma kinnituseta ei ole tarbija telefonikõne käigus võetud kohustustega seotud.

Mõnikord lepitakse ka kokku, et tarbija tuleb kaupleja esindusse telefoni teel sõlmitud lepingut allkirjastama ning seeläbi kinnitama oma tahet olla sellise lepinguga seotud. On oluline teada, et telefoni teel tehtud müügipakkumise puhul, olukorras mil leping allkirjastatakse pärast seda müügiesinduses, võib kõne alla tulla, et kaupleja ja tarbija vahel sõlmitakse leping sidevahendi abil ning seeläbi kohaldub tarbijale ka 14-päevane taganemise õigus.

Juhul, kui telefoni teel ei ole lepingu tingimuste osas lõplikku kokkulepet saavutatud ning läbirääkimised jätkuvad esinduses ning alles seejärel väljendavad pooled oma tahteavaldusi lepingu sõlmimiseks, ei ole tegemist sidevahendi abil sõlmitud lepinguga, millele kohalduks 14-päevane lepingust taganemise õigus.

Seega, sidevahendi teel sõlmitud lepinguga on tegemist siis, kui tarbija on telefoni teel edastatud pakkumusele andnud ka nõusoleku telefoni teel ning saab esindusest vaid kätte lepingus kokkulepitud seadme ning telefoni teel sõlmitud lepingu tingimused, mis on tarbijale juba ettevalmistatud ja valmis pandud. Seejuures kehtib tarbijale 14-päevane taganemise õigus, sealhulgas on tal õigus lepinguga saadud seade tagastada.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles